Porady na temat BHP

Zapraszamy do kategorii BHP na experto24.pl. Tutaj dowiesz się wszystkiego o bezpieczeństwie i higienie pracy. Nasi eksperci udzielą informacji na temat potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy oraz organizacji stanowiska pracy. Tutaj uzyskasz również porady na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym i szkoleń bhp.

Kategorie tematyczne

Nowości w kategorii

    Obciążenie psychiczne pracowników – jak je zbadać, ocenić
  • Obciążenie psychiczne pracowników – jak je zbadać, ocenić
  • Obciążenie psychiczne pracownika jest związane z ergonomią. Tak więc, może wynikać bezpośrednio z organizacji stanowiska pracy i organizacji samej pracy. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób można dowiedzieć się, czy warunki naszej pracy wpływają na nasz stan psychiczny? Obciążenie psychiczne powinno zostać ujęte również w ocenie ryzyka zawodowego. Wysiłek psychiczny związany ...
  • Wypadek w drodze do lub z pracy – procedura powypadkowa
  • Zgłoszony przez pracownika wypadek w drodze do lub z pracy, wymaga również dopełnienia odpowiedniej procedury powypadkowej. Jeżeli zdarzenie jest wypadkiem przy pracy pracodawca musi powoływać zespół powypadkowy, który przeprowadzi cała procedurę powypadkową. A jak zatem sytuacja wygląda przypadku wypadku w drodze do lub z pracy? Kto i od kogo i jakie ma zebrać dane? Oto kilka wskazówek.Już ...
  • Praca na wysokości - skierowanie na badania
  • Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Pracownik dopuszczany do pracy na wysokości powinien mieć aktualne zaświadczenie dopuszczające go do tej pracy.Pracownik wyznaczany do prac na wysokości podlega obowiązkowym badaniom w tym zakresie. Skierowanie na takie badania powinno zawierać: określenie ...
  • Szkolenie bhp w czasie zwolnienia lekarskiego
  • W trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik może brać udział w szkoleniu bhp pod warunkiem, że uzyskał zgodę pracodawcy i jego obecność na szkoleniu nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarza. Szkolenia bhp są obowiązkowe dla wszystkich pracowników.Istotą zwolnienia lekarskiego jest stwierdzenie czasowej niezdolności pracownika do pracy. Potwierdzona choroba pracownika jest jedną z przyczyn ...

Badania lekarskie pracowników

Choroby zawodowe

Dokumentacja BHP

Ochrona indywidualna

Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie BHP

Warunki pracy

Wypadki przy pracy