Porady na temat BHP

Zapraszamy do kategorii BHP na experto24.pl. Tutaj dowiesz się wszystkiego o bezpieczeństwie i higienie pracy. Nasi eksperci udzielą informacji na temat potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy oraz organizacji stanowiska pracy. Tutaj uzyskasz również porady na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym i szkoleń bhp.

Kategorie tematyczne

Nowości w kategorii

    Szkolenie z pierwszej pomocy
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna – jak szkolić
  • Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek zagwarantowania sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy. Dlatego muszą przede wszystkim wyznaczyć pracowników udzielających pierwszej pomocy oraz ich odpowiednio przeszkolić. Poza szkoleniami specjalistycznymi przeznaczonymi dla wybranych pracowników, elementy pierwszej pomocy znajdują się w ...
  • Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie mogą pracować bez nadzoru
  • Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać pracę bez nadzoru zleceniodawcy. Jednak należy nadzorować i kontrolować ich warunki pracy, jeśli wykonują prace na terenie zakładu pracy lub w innym wskazanym miejscu.Obowiązek nadzorowania i kontroli warunków pracy zleceniobiorcy wynika z art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) ...
  • Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego
  • W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany oraz postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do skutecznej poprawy warunków pracy.Polska Norma PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego zaleca przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ...

Badania lekarskie pracowników

Choroby zawodowe

Dokumentacja BHP

Ochrona indywidualna

Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie BHP

Warunki pracy

Wypadki przy pracy