Porady na temat BHP

Zapraszamy do kategorii BHP na experto24.pl. Tutaj dowiesz się wszystkiego o bezpieczeństwie i higienie pracy. Nasi eksperci udzielą informacji na temat potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy oraz organizacji stanowiska pracy. Tutaj uzyskasz również porady na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym i szkoleń bhp.

Kategorie tematyczne

Nowości w kategorii

    Dokumentacja powypadkowa
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej stażysty
  • Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło – w okresie ubezpieczenia wypadkowego z innego tytułu niż stosunek pracy, w szczególności podczas odbywania stażu na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy, uważa się za wypadek przy pracy.Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony ...
  • Stażysta szkoły średniej może zdobyć uprawnienia SEP
  • Osoba niepełnoletnia (praktykant lub stażysta szkoły średniej) może przystąpić do kursu i uzyskać kwalifikacje SEP do 1KV. Wiele ośrodków przygotowujących kandydatów do egzaminów kwalifikacyjnych wymaga jednak, by uczestnikami kursów były osoby pełnoletnie.Teoretycznie nie ma przeszkód, aby osoba niepełnoletnia ukończyła kurs i nawet uzyskała potwierdzenie posiadanych kwalifikacji ...
  • Częstotliwość przeglądów elektronarzędzi w firmie
  • Obecnie nie ma szczegółowych przepisów dotyczących badań i kontroli elektronarzędzi, w związku z tym okresowe przeglądy, badania kontrole należy przeprowadzać wg instrukcji zakładowych opracowanych na podstawie dokumentacji (instrukcji) elektronarzędzia dostarczonej przez producenta.Na początku warto przypomnieć definicję (wg Polskich Norm) elektronarzędzi: „elektronarzędzia albo ...

Badania lekarskie pracowników

Choroby zawodowe

Dokumentacja BHP

Ochrona indywidualna

Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie BHP

Warunki pracy

Wypadki przy pracy