URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA - nadal na korzystnych dla nauczycieli warunkach!

Na początku 2014 r. miała wejść w życie nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela wprowadzająca rygorystyczne warunki, od których zależeć miało udzielenie nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Do tej pory projekt ustawy nie wszedł jednak w życie a nawet nie opuścił murów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dla nauczycieli to dobra wiadomość bowiem nadal mogą wnioskować o urlop zdrowotny na dotychczasowych zasadach. Projektowane zmiany mają m.in. wydłużyć okres, po przepracowaniu którego będzie można złożyć pierwszy wniosek o urlop zdrowotny oraz skrócić wymiar urlopu z 3 lat do 1 roku. W rezultacie urlopu zostanie pozbawiona większość nauczycieli, którzy skorzystali już z tego uprawnienia lub mają krótki staż pacy.

Z pewnością resort edukacji nie wycofa się ze zmian przepisów dotyczących urlopów dla poratowania zdrowia ale ważne jest to, że dla ubiegania się o urlop decydujący będzie dzień złożenia wniosku wraz z orzeczeniem lekarskim. Dopóki zatem obowiązują dotychczasowe regulacje w tym zakresie, można składać wnioski urlopowe, nawet gdy do tej pory było się już na urlopie zdrowotnym – aż do wyczerpania 3-letniego limitu.Pobierz bezpłatny raport "Urlop dla poratowania zdrowia" i poznaj warunki jakie musi spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop zdrowotny.

Z naszego raportu dowiesz się:

  • Jakie warunki musi spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop zdrowotny
  • Na jaką chwilę należy sprawdzać spełnianie przez nauczyciela warunków z Karty Nauczyciela – złożenie wniosku o urlop czy terminu jego rozpoczęcia
  • Jak rozumieć przesłankę zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony
  • Jak ustalać 7-letni okres pracy w szkole
  • Czy urlop zdrowotny ma wpływ na urlop wypoczynkowy
  • Czy zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński mają wpływ na urlop zdrowotny
  • Czy w trakcie urlopu zdrowotnego można rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy


Nasza gwarancja antyspamowa:


Zamawiając bezpłatny raport przyjmujesz do wiadomości, że:

  • Nie przekażemy Twojego adresu e-mail przypadkowym osobom trzecim.
  • Twój adres e-mail jest nam potrzebny w celu wysłania darmowego raportu specjalnego.
  • Od czasu do czasu otrzymasz od nas na maila informacje o innych interesujących ofertach experto24.pl lub naszych partnerów (które zawsze można osobno wyłączyć wedle potrzeby).

Bezpłatne raporty specjalne experto24.pl to usługa Wydawnictwa Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Kontakt z redakcją experto24.pl

Regulamin || Polityka prywatności || Informacje prawne