Testament notarialny, testamet odręczny, dziedziczenie ustawowe, darowizna mieszkania, darowizna samochodu - wszystko o spadkach i darowiznach

Zapraszamy do podkategorii Spadki i darowizny na experto24.pl. Tutaj znajdziesz właściwą odpowiedź na każde pytanie dotyczace spadków i darowizn. Nasi eksperci wyjaśnią ci między innymi co to jest dziedziczenie ustawowe, kto jest uprawniony do zachowku, jakie są rodzaje testamentów, kiedy można odwołać darowizny.

Nowości w kategorii

  • Czy można dziedziczyć roszczenia odszkodowawcze
  • Zgodnie z ustawową definicją, w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które posiadał lub do których był zobowiązany w chwili śmierci, a które nie były ściśle związane z jego osobą. Takie uregulowanie pozwala zatem na dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych.Roszczenia o charakterze majątkowym przechodzą z chwilą śmierci osoby, która była do nich uprawniona ...
  • Czy umową można podzielić spadek
  • Obowiązująca w polskim systemie prawnym zasada swobody umów, pozwala ułożyć stosunek prawny łączący strony według ich własnego uznania, ale tak, by nie był on sprzeczny z właściwością tego stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego. Ograniczenia ustawowe, co do swobody zawieranych umów, można znaleźć m.in. w przepisach dotyczących spadku.Ustawodawca w art. 1047 kodeksu ...
  • Spadek z dobrodziejstwem inwentarza
  • Kiedy w skład spadku wchodzą także długi, najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, które skutkuje tym, że osoba, która odrzuciła spadek jest wyłączona od dziedziczenia i traktowana tak, jakby nie dożyła jego otwarcia. Inną możliwością ograniczenia spadkobiercy za długi spadkowe jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Na czym takie przyjęcie polega?Zgodnie ...
  • Wydziedziczenie dziecka – kiedy jest możliwe
  • Pominięcie potomka w testamencie nie wystarczy by go wydziedziczyć. Wówczas i tak będzie przysługiwał mu zachowek, czyli połowa sumy, jaką dostałby gdyby spadkodawca nie przygotował testamentu i gdyby majątek był dzielony ustawowo między wszystkich spadkobierców.Dziedziczenie może nastąpić na podstawie ustawy (prawo do spadku przepisy przyznają najbliższej rodzinie spadkodawcy) ...
  • W jaki sposób można odrzucić spadek
  • W spadku można otrzymać nie tylko majątek, ale też długi. Można jednak uniknąć ich spłacania. Spadkobierca ma bowiem prawo w ciągu sześciu miesięcy odrzucić spadek lub może przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca może: przyjąć spadek w sposób prosty co oznacza, że odpowiada za długi spadkodawcy całym swoim majątkiem przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza ...