Alimenty na dziecko, alimenty dla współmałżonka, alimenty z funduszu alimentacyjnego, alimenty od dziadków, podwyższenie alimentów - wszystko o alimentach

Zapraszamy do podkategorii Alimenty na experto24.pl. Tutaj znajdziesz przydatne porady na temat egzekucji alimentów, funduszu alimentacyjnego, ustalenia ojcostwa, alimentów na dziecko, alimentów między małżonkami. Dzięki naszym ekspertom znajdziesz wiele cennych wskazówek.

Nowości w kategorii

  • Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika alimentacyjnego
  • Wyegzekwowanie alimentów od dłużnika alimentacyjnego, który uchyla się od ich płacenia jest trudne. Znacznie więcej problemów występuje, gdy nie jest znany adres zamieszkania dłużnika. Co w takim przypadku należy zrobić i do kogo się udać? Gdy nie jest znany adres zamieszkania dłużnika, a znany jest adres jego miejsca pracy, można udać się do pracodawcy, który ma obowiązek dokonywania ...
  • Czy dziadkowie mogą być zobowiązani do płacenia alimentów na wnuki
  • Powszechne jest przekonanie, że tylko rodzice mają obowiązek alimentacyjny względem dziecka. W niektórych przypadkach taki obowiązek może także ciążyć na dziadkach dziecka. Dzieje się tak mi.in. w przypadku, gdy nie ma osoby zobowiązanej do alimentów w bliższej kolejności.Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem ...
  • Kiedy można ubiegać się o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego
  • Sprawy sądowe, mające za przedmiot ustalenie i nałożenie obowiązku alimentacyjnego, nie należą do łatwych i niestety często bardzo długo trwają. Prawomocny wyrok w tym zakresie oraz postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego, nie zawsze jednak doprowadzają do faktycznego uzyskania alimentów od niego, co więc zrobić w takiej sytuacji?Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym ...
  • Alimenty w czasie ciąży
  • Ciąża i poród jest dla każdej kobiety niezwykłym wydarzeniem, które zmienia całe jej dotychczasowe życie. Niestety, wymaga także znacznych nakładów finansowych. Oczywiste jest, że małżonkowie, którzy spodziewają się potomstwa, wspólnie ponoszą te wydatki. Co jednak powinna zrobić, matka, która urodzi dziecko poza związkiem małżeńskim, a ojciec tego dziecka nie poczuwa się ...
  • Obowiązek alimentacyjny po rozwiązaniu stosunku przysposobienia
  • Rozwiązanie stosunku przysposobienia powoduje, ustanie wszelkich skutków jakie poprzez nawiązanie tego stosunku powstały. Jednak, na podstawie art. 125 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może, pomimo orzeczenia rozwiązania przysposobienia, utrzymać w mocy istniejący pomiędzy stronami obowiązek alimentacyjny. Owy obowiązek alimentacyjny jest uzasadniony istnieniem tylko stosownych ...