Wszystkie dokumenty związane z tagiem "kasa fiskalna"

  VAT i akcyza 11.08.2014

 • Od 2015 roku kolejne grupy podatników zainstalują kasy fiskalne
 • Kolejne grupy usług będą poddawane fiskalizacji i kolejne grupy podatników będą musiały instalować kasy fiskalne. Według planów ministra finansów od 2015 r. będą to prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz kosmetyczki.Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  Postępowanie podatkowe i KKS 15.07.2014

 • Latem fiskus bardziej kontroluje prawidłowe wystawianie paragonów
 • Nasilenie sezonowych działalności gospodarczych w okresie wakacji powoduje, że urzędy skarbowe skrupulatniej kontrolują, czy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku prawidłowego wystawiania paragonów. Brak paragonu może skutkować dotkliwą karą finansową.Dokumentowanie sprzedaży dla osób fizycznych na kasie rejestrującej jest obowiązkiem podatnika wynikającym z przepisów ustawy ...
  Tagi: faktura, refakturowanie, e-faktury, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 29.06.2014

 • Faktura nie zwalnia z obowiązku podania NIP na paragonie
 • Podatnik, który posiada kasę rejestrującą umożliwiającą drukowanie numeru NIP zawsze na żądanie nabywcy powinien umieścić jego numer na paragonie fiskalnym. Obowiązek wydania nabywcy paragonu z jego NIP-em oraz obowiązek wystawienia na żądanie nabywcy tzw. pełnej faktury VAT, są niezależne od siebie.Często przedsiębiorcy  inaczej ewidencjonują sprzedaż w zależności od tego ...
  Tagi: faktura, nip, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 10.04.2014

 • Kasa fiskalna powinna być zainstalowana w miejscu dokonywania sprzedaży
 • Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Podstawowym wymogiem ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 16.03.2014

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć nabywcy paragon
 • Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są do wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydania wydrukowanego dokumentu nabywcy. Niedopełnienie obowiązku stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny.Świadczenie usług rodzi konieczność wystawienia dokumentu potwierdzającego transakcję ...
  Tagi: faktura, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 17.02.2014

 • Franczyzobiorca musi posiadać kasę fiskalną
 • Franczyzobiorca, jak każdy inny pośrednik, który oprócz sprzedaży towarów zleceniodawcy dokonuje sprzedaży towarów własnych, w sytuacji gdy ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, ma również obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów zleceniodawcy. Umowa franczyzy ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 17.02.2014

 • Drukarka może obsługiwać kilka kas fiskalnych
 • Możliwe jest prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu drukarki fiskalnej współpracującej z dwoma komputerami. Przepisy nie wykluczają ponadto współpracy jednej drukarki fiskalnej z kilkoma stanowiskami kasowo-sprzedażowymi. Kasa musi zapewniać wyświetlanie wartości sprzedaży brutto na wyświetlaczu przeznaczonym do odczytu przez klienta.  Zgodnie z art. ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 19.01.2014

 • Po przekroczeniu limitu konieczna ewidencja na kasie fiskalnej 
 • Firma, która przekroczy limit uprawniający do zwolnienia stosowania kas ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług i dokona sprzedaży gotówkowej, zobowiązana będzie taką sprzedaż zewidencjonować na kasie fiskalnej. W sytuacji przekroczenia limitu nie będzie podstawy do zastosowania zwolnienia przedmiotowego.Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 19.01.2014

 • Nie można karać przedsiębiorcy, który prawidłowo rozlicza VAT
 • Podatnicy, którzy stosują wystarczające opisy towarów na paragonach fiskalnych nie powinny bać się kontroli skarbowych, nawet w sytuacjach, gdy nie każdy towar jest opisany z wykorzystaniem dużej ilości danych. Brak jednoznacznych nazw towarów i usług na paragonach kas rejestrujących nie jest równoznaczny z możliwością postawienia podatnikowi zarzutu nieprawidłowego rozliczenia VAT.Niektórzy ...
  Tagi: kontrola skarbowa, kasa fiskalna,
  Inne podatki i opłaty 18.01.2014

 • Płatność przelewem a paragon 
 • Przepisy zobowiązują sprzedawców i usługodawców do wydawania nabywcom paragonów wydrukowanych na kasach rejestrujących. W przypadku niektórych rodzajów usług, klienci dokonują płatności nie gotówką, na miejscu u sprzedawcy, ale np. przy pomocy przelewu bankowego. Wówczas paragon można przesłać klientowi albo dołączyć do kopii wystawionej dla niego faktury.Podatnicy VAT prowadzący ...
  Tagi: pkpir, kasa fiskalna, faktura,