Wszystkie dokumenty związane z tagiem "kasa fiskalna"

  VAT i akcyza 16.03.2014

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć nabywcy paragon
 • Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są do wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydania wydrukowanego dokumentu nabywcy. Niedopełnienie obowiązku stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny.Świadczenie usług rodzi konieczność wystawienia dokumentu potwierdzającego transakcję ...
  Tagi: faktura, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 17.02.2014

 • Franczyzobiorca musi posiadać kasę fiskalną
 • Franczyzobiorca, jak każdy inny pośrednik, który oprócz sprzedaży towarów zleceniodawcy dokonuje sprzedaży towarów własnych, w sytuacji gdy ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, ma również obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów zleceniodawcy. Umowa franczyzy ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 17.02.2014

 • Drukarka może obsługiwać kilka kas fiskalnych
 • Możliwe jest prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu drukarki fiskalnej współpracującej z dwoma komputerami. Przepisy nie wykluczają ponadto współpracy jednej drukarki fiskalnej z kilkoma stanowiskami kasowo-sprzedażowymi. Kasa musi zapewniać wyświetlanie wartości sprzedaży brutto na wyświetlaczu przeznaczonym do odczytu przez klienta.  Zgodnie z art. ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 19.01.2014

 • Po przekroczeniu limitu konieczna ewidencja na kasie fiskalnej 
 • Firma, która przekroczy limit uprawniający do zwolnienia stosowania kas ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług i dokona sprzedaży gotówkowej, zobowiązana będzie taką sprzedaż zewidencjonować na kasie fiskalnej. W sytuacji przekroczenia limitu nie będzie podstawy do zastosowania zwolnienia przedmiotowego.Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 19.01.2014

 • Nie można karać przedsiębiorcy, który prawidłowo rozlicza VAT
 • Podatnicy, którzy stosują wystarczające opisy towarów na paragonach fiskalnych nie powinny bać się kontroli skarbowych, nawet w sytuacjach, gdy nie każdy towar jest opisany z wykorzystaniem dużej ilości danych. Brak jednoznacznych nazw towarów i usług na paragonach kas rejestrujących nie jest równoznaczny z możliwością postawienia podatnikowi zarzutu nieprawidłowego rozliczenia VAT.Niektórzy ...
  Tagi: kontrola skarbowa, kasa fiskalna,
  Inne podatki i opłaty 18.01.2014

 • Płatność przelewem a paragon 
 • Przepisy zobowiązują sprzedawców i usługodawców do wydawania nabywcom paragonów wydrukowanych na kasach rejestrujących. W przypadku niektórych rodzajów usług, klienci dokonują płatności nie gotówką, na miejscu u sprzedawcy, ale np. przy pomocy przelewu bankowego. Wówczas paragon można przesłać klientowi albo dołączyć do kopii wystawionej dla niego faktury.Podatnicy VAT prowadzący ...
  Tagi: pkpir, kasa fiskalna, faktura,
  VAT i akcyza 31.10.2013

 • Darowizny dla osób fizycznych trzeba ewidencjonować na kasie
 • Cała sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna zostać ujęta w kasie fiskalnej. Dotyczy to wszystkich podstaw opodatkowania, do których ma zastosowanie art. 29 ustawy o VAT. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2013 r. (I FSK 1097/12).Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego. Podatnik zamierza wykonywać ...
  Tagi: kasa fiskalna, darowizna,
  VAT i akcyza 23.09.2013

 • Od 1 października 2013 r. zmienią się wymogi dotyczące kas fiskalnych
 • Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani dokonywać ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Obowiązek ten dotyczy zarówno czynnych podatników VAT, jak i zwolnionych, jeśli w poprzednim roku podatkowym przekroczyli obrót 20.000 zł.Szczegółowe zasady ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 18.09.2013

 • Usługi finansowe są zwolnione z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej
 • Podatnicy wykonujący usługi finansowe lub prawnicze mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej tych usług, pod warunkiem, że zapłata za nie nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u. Usługi finansowe korzystają także z innego rodzaju zwolnienia z używania kas fiskalnych.  Jedno ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 15.09.2013

 • Paragon fiskalny musi jednoznacznie identyfikować towar 
 • Podatnik, który w swoim sklepie sprzedaje różnego rodzaju ciastka (np. kremówkę, sernik na zimno) wystarczy, że oznaczy je jako „ciastka”. Nie musi określać szczegółowo, o jaki rodzaj wypieków chodzi.  Rozporządzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas fiskalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 363) wprowadza obowiązek jednoznacznego identyfikowania towarów i usług na paragonach fiskalnych. ...
  Tagi: stawki vat, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 23.08.2013

 • Nazwa na paragonie musi jednoznacznie identyfikować towar
 • Podatnik powinien zaprogramować w kasie takie oznaczenia nazw towarów i usług, aby możliwe było przyporządkowanie do nich odpowiedniej stawki podatku. Chodzi tu o jednoznaczną identyfikację towaru. Takie stanowisko zaprezentował resort finansów w wyjaśnieniu z 16 sierpnia 2013 roku.Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, ...
  Tagi: stawki vat, kasa fiskalna,