Wszystkie dokumenty związane z tagiem "kasa fiskalna"

  VAT i akcyza 03.02.2015

 • Niektóre usługi organizacji pozarządowych są zwolnione z ewidencji na kasie
 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niektóre rodzaje działalności są jednak zwolnione z tego obowiązku.Do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  PIT 17.01.2015

 • Podatnik może wybrać uproszczoną formę opodatkowania
 • Przedsiębiorca, który rejestruje otrzymane zaliczki w kasie fiskalnej ma prawo do uproszczenia rozliczeń podatkowych, ustalając przychód podobnie jak z tytułu rozliczeń VAT. Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustaw podatkowych w tym zakresie.Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, ...
  Tagi: kasa fiskalna, zaliczka na podatek,
  VAT i akcyza 17.01.2015

 • Nowe grupy podatników muszą zainstalować kasy fiskalne
 • Od początku 2015 r. obowiązek używania kas fiskalnych objął prawników, doradców podatkowych, lekarzy i dentystów. Kasy fiskalne muszą zainstalować także fryzjerzy, kosmetolodzy, restauratorzy oraz mechanicy samochodowi.Nowe kategorie podatników, którzy muszą mieć kasy fiskalne od 2015 roku bez względu na wysokość sprzedaży dotyczą także świadczenia usług: naprawy pojazdów silnikowych ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 10.11.2014

 • Mechanicy samochodowi, prawnicy i lekarze muszą zainstalować kasy fiskalne
 • Wraz z początkiem 2015 roku przybędzie grup zawodowych, które będą zobowiązane do zainstalowania kas fiskalnych. Znajdą się wśród nich m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze i dentyści, fryzjerzy i kosmetolodzy, restauratorzy, mechanicy samochodowi.Od 2015 roku wprowadzono obowiązek ewidencji w kasach rejestrujących dla nowych grup podatników. Minister finansów rozszerzył kategorie ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  CIT 20.08.2014

 • Kiedy trzeba zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej
 • Podatnik, który zawiesił na jakiś czas prowadzenie biznesu, nie musi oddawać ulgi na kasę fiskalną. Jeżeli jednak po przerwie zdecyduje się na likwidację firmy, uzyskaną na kasę ulgę trzeba będzie zwrócić.W określonych przepisami sytuacjach podatnicy zobowiązani są do zwrotu tzw. ulgi na zakup kas. Konieczne jest to –– jeżeli w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania: podatnik ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 11.08.2014

 • Od 2015 roku kolejne grupy podatników zainstalują kasy fiskalne
 • Kolejne grupy usług będą poddawane fiskalizacji i kolejne grupy podatników będą musiały instalować kasy fiskalne. Według planów ministra finansów od 2015 r. będą to prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz kosmetyczki.Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  Postępowanie podatkowe i KKS 15.07.2014

 • Latem fiskus bardziej kontroluje prawidłowe wystawianie paragonów
 • Nasilenie sezonowych działalności gospodarczych w okresie wakacji powoduje, że urzędy skarbowe skrupulatniej kontrolują, czy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku prawidłowego wystawiania paragonów. Brak paragonu może skutkować dotkliwą karą finansową.Dokumentowanie sprzedaży dla osób fizycznych na kasie rejestrującej jest obowiązkiem podatnika wynikającym z przepisów ustawy ...
  Tagi: faktura, refakturowanie, e-faktury, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 29.06.2014

 • Faktura nie zwalnia z obowiązku podania NIP na paragonie
 • Podatnik, który posiada kasę rejestrującą umożliwiającą drukowanie numeru NIP zawsze na żądanie nabywcy powinien umieścić jego numer na paragonie fiskalnym. Obowiązek wydania nabywcy paragonu z jego NIP-em oraz obowiązek wystawienia na żądanie nabywcy tzw. pełnej faktury VAT, są niezależne od siebie.Często przedsiębiorcy  inaczej ewidencjonują sprzedaż w zależności od tego ...
  Tagi: faktura, nip, kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 10.04.2014

 • Kasa fiskalna powinna być zainstalowana w miejscu dokonywania sprzedaży
 • Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Podstawowym wymogiem ...
  Tagi: kasa fiskalna,
  VAT i akcyza 16.03.2014

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć nabywcy paragon
 • Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są do wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydania wydrukowanego dokumentu nabywcy. Niedopełnienie obowiązku stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny.Świadczenie usług rodzi konieczność wystawienia dokumentu potwierdzającego transakcję ...
  Tagi: faktura, kasa fiskalna,