Już czas na przekazanie PIT-11 za 2015 rok

Kategoria:
Data: 12-02-2016 r.

Do 29 lutego br. należy sporządzić i przekazać podatnikom oraz urzędom skarbowym  właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika PIT-11 za 2015 r. Sprawdź, jak prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku.

Jeśli podatnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to wówczas właściwym będzie urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Obecnie PIT-11 należy sporządzić w wersji 23 tego formularza.

PIT-11 można wysłać mailem

Płatnik może przekazać pracownikowi informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach mailem. Sporządzony PIT-11 w wersji elektronicznej musi być podpisany bezpiecznym e-podpisem i zachować określony przepisami wzór. Nie ma wymogu posiadania dowodu doręczenia PIT-11 pracownikowi.

Nowy pracodawca sporządza PIT-11

Warto też pamiętać, że przedsiębiorca, który przekazuje swoich pracowników firmie zewnętrznej nie wystawia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na PIT. Takiego obowiązku musi dopełnić nowy pracodawca.

Możliwa korekta

Informacje PIT-11 mogą być korygowane, jeśli okaże się, że dane zawarte w pierwotnej informacji nie odpowiadają rzeczywiści. Na przykład płatnik nie uwzględnił wszystkich przychodów, gdyż po czasie dowiedział się, że pracownik używał samochodów w danym miesiącu do celów prywatnych i z tego tytułu rozpoznał mu dodatkowo przychód ze stosunku pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38581 )
Array ( [docId] => 38581 )