Różnice kursowe, wycena operacji w walutach obcych. Poznaj skutki podatkowe i rachunkowe

Kategoria:
Data: 14-04-2017 r.

Przeliczanie operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych nie musi być trudne? Wystarczy poznać kilka ważnych zasad, jak tego dokonywać zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. Dowiedz się więcej na ten temat. Poznaj najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.


Podczas warsztatów zostaną omówione:
• Kursy, po jakich dokonujemy przeliczenia
• Przykłady ujęcia aktywów i pasywów w walutach obcych i wycena na dzień bilansowy, odnoszenie różnic kursowych
• Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych i ich wycena
• Należności w tym naliczone odsetki na dzień bilansowy
• Wycena zobowiązań z tytułu dostaw i usług
• Wycena kredytów i zaciągniętych pożyczek
• Wycena pożyczek udzielonych i inwestycji
• Środki trwałe i wartości niematerialne i ich wycena

 

Warsztaty poprowadzi ekspert: dr Katarzyna Trzpioła specjalista prawa podatkowego i bilansowego, doświadczony wykładowca i praktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40243 )
Array ( [docId] => 40243 )