Uchwała SN wpłynie na możliwość dochodzenia wierzytelności z majątku wspólników

Kategoria:
Data: 20-04-2017 r.

Wygaśnięcie zobowiązania spółki powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności zarówno spółki, jak i wspólnika. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 99/16.

Regułą wynikającą z przepisów Kodeksu spółek handlowych jest osobista, nieograniczona i subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania swojej spółki. Oznacza to, że w przypadku długów spółki, w pierwszej kolejności odpowiada spółka całym swoim majątkiem, ale jeżeli majątku nie wystarczy na zaspokojenie wierzyciela, to ten może wówczas skierować egzekucję przeciwko wspólnikowi. Wówczas wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem, bez ograniczenia i jest zobowiązany spłacić dług spółki.

Za długi spółki zapłaci wspólnik

W przypadku gdy wierzyciel spółki wygra proces, prawomocnemu orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności. Oznacza to, że można wszcząć egzekucję komorniczą przeciwko spółce. Jeżeli jednak egzekucja okaże się bezskuteczna, lub jest oczywiste, że będzie bezskuteczna, wówczas sąd może klauzulę wykonalności wydać przeciwko wspólnikowi, który na mocy Kodeksu spółek handlowych odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Otwiera to możliwość egzekucji z majątku wspólnika.

Wygaśnięcie zobowiązania spółki uwalnia również wspólnika

Sąd Najwyższy miał za zadanie rozstrzygnąć, czy w przypadku gdy zobowiązanie ciążące na dłużnej spółce wygaśnie, to automatycznie wygaśnie również zobowiązanie dłużnego wspólnika tej spółki, czy też on sam musi bronić się przed egzekucją. Może bowiem zdarzyć się, że dłużnik nie będzie mógł podjąć obrony przed egzekucją, lub zobowiązanie jest wątpliwe co do zasadności, a jednak tytuł wykonawczy będzie uprawniał wierzyciela do egzekucji z majątku wspólnika.

Sąd Najwyższy w podjętej uchwale stwierdził, że wyrok, który pozbawia tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce wykonalności z powodu wygaśnięcia zobowiązania, pozbawia również wierzyciela prawa do prowadzenia egzekucji przeciwko wspólnikowi na podstawie tego tytułu wykonawczego. Wspólnik ma wówczas prawo wniesienia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Takie rozstrzygnięcie jest trafne i uzasadnione w świetle zasady odpowiedzialności subsydiarnej, zgodnie z którą wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki. Zatem, wygaśnięcie zobowiązania spółki powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności zarówno spółki, jak i wspólników.

„Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 840 § 1 pkt 2 kpc) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji także przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego; wspólnikowi przysługuje wtedy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego”.

Uchwała SN z 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 99/16

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40263 )
Array ( [docId] => 40263 )