Przedsiębiorcom jeszcze bardziej opłaci się zatrudniać skazanych

Kategoria:
Data: 20-04-2017 r.

Wysokość ryczałtu otrzymywanego przez przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności może wzrosnąć do 35%. Poznaj szczegóły.

Projekt przygotowanych zmian w ustawie z 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności zakłada, że wysokość ryczałtu otrzymywanego przez przedsiębiorców zatrudniających osoby pozbawione wolności wzrośnie aż do 35%, podczas gdy obecnie ryczałt wynosi 20%. Środki finansowe dla przedsiębiorców będą pochodziły z istniejącego już Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, który zasilany jest wpłatami przywięziennych zakładów pracy, spadkami, zapisami, darowiznami, dotacjami, zbiórkami, a także potrąceniami z wynagrodzeń skazanych.

 

W czasie, kiedy na rynku pracy zaczyna brakować dobrych pracowników, zwłaszcza osób posiadających kwalifikacje w określonych zawodach, zatrudnienie skazanych może być szansą dla wielu przedsiębiorców na pozyskanie cennych pracowników. Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy pracy. Dzięki temu, zatrudnienie skazanego jest bardziej korzystne finansowo dla przedsiębiorcy, niż zatrudnienie osoby z wolnego rynku. Co więcej, wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego skazanemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę wynosi zaledwie 18 dni roboczych.

Obecnie odsetek zatrudnionych więźniów wynosi ok. 35%, podczas gdy na Węgrzech pracuje aż ok. 85% skazanych. Ogłoszone zmiany wpisują się w strategię zwiększenia zatrudnienia wśród więźniów, która ma przynieść korzyści dla przedsiębiorców w postaci tanich i solidnych pracowników oraz dla samych skazanych w postaci resocjalizacji i sprawienia warunków powrotu do normalnego życia i aktywizacji zawodowej po odbyciu kary.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40264 )
Array ( [docId] => 40264 )

Array ( [docId] => 40264 )