Badania psychologiczne dla kierującego pojazdem nie zawsze obowiązkowe

Data: 16-10-2013 r.

Jeśli pracownik w ramach obowiązków służbowych prowadzi samochód, nie musi podlegać badaniom lekarskim w rozszerzonym zakresie oraz badaniom psychologicznym. Są one przewidziane tylko dla osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy.

Każdy pracownik podlega wstępnym, okresowych i ewentualnie kontrolnym badaniom lekarskim. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego zaświadczenia lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

W odniesieniu do osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, oraz T kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych, obligatoryjne jest skierowanie na badania w celu wykonania konsultacji okulistycznej oraz przeprowadzenia badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia.

Oznacza to, że pracownicy wykonujący pracę na stanowisku kierowcy w transporcie drogowym muszą przejść badania lekarskie przewidziane dla kierowców, a dodatkowo konsultację okulistyczną. Dlatego takim pracownikom w skierowaniu na badania pracodawca powinien wpisać, że wykonują pracę kierowcy i praca ta wymaga sprawności psychoruchowej.

Jeżeli natomiast pracownik nie jest zatrudniony na stanowisku kierowcy, pracodawca w skierowaniu na badania wpisuje tylko „kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych”. Natomiast decyzję o zakresie tych badań podejmuje lekarz prowadzący badanie. Lekarz ten z całą pewności skieruje pracownika na konsultację okulistyczną i po wywiadzie lekarskim zdecyduje, czy robić dalsze badania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24257 )
Array ( [docId] => 24257 )