Czas wolny na wykonanie badań okresowych nie zawsze się należy

Data: 21-11-2013 r.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę jedynie w godzinach nocnych to pracodawca nie musi udzielać czasu wolnego na wykonanie okresowych i kontrolnych badań lekarskich. W nocy placówki służby medycyny pracy nie są otwarte i nie przyjmują pacjentów, a więc udzielanie czasu wolnego na wykonanie okresowych i kontrolnych badań lekarskich nie jest zasadne.

Jak powszechnie wiadomo, ogólna zasada jest taka, że okresowe i kontrolne badania lekarskie powinny być w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach pracy pracownika, który ma poddać się badaniu. Oznacza to, że jeśli nie ma szczególnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie okresowych i kontrolnych badań lekarskich w czasie pracy, to powinny być one wykonywane w godzinach pracy.

Należy przy tym podkreślić, iż powyżej wskazana zasada nie jest równoznaczna z tym, że pracownikowi w każdym przypadku przysługuje cały dzień wolny z tytułu wykonania okresowych i kontrolnych badań lekarskich. Jeśli czas wykonania okresowego i kontrolnego badania lekarskiego jest krótszy niż zaplanowany na dany dzień czas pracy wówczas pracownik powinien powrócić do pracy, po wykonaniu badania.

Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi okresowymi i kontrolnymi badaniami lekarskimi pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia. Ponadto, gdy wykonanie okresowego i kontrolnego badania lekarskiego wiąże się z koniecznością przejazdu do innej miejscowości należy pracownikowi wypłacić kwotę równą kosztom przejazdu zgodnie z zasadami obowiązującymi przy przejazdach służbowych.

Należy pamiętać również o tym, że nawet jeżeli dany pracownik pracuje w systemie trzyzmianowym i ma możliwość zrobienia okresowych i kontrolnych badań lekarskich poza godzinami pracy, to pracodawca powinien udzielić mu czasu wolnego na wykonywanie tychże badań profilaktycznych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24258 )
Array ( [docId] => 24258 )