W zaświadczeniu lekarskim wpisuje się nazwę stanowiska a nie funkcję

Data: 29-08-2013 r.

Formularze zaświadczeń lekarskich nie zostały dostosowane do sytuacji, w której pracownik jest zatrudniony na 2 stanowiskach – 2 stanowiska pracy zostaną wskazane w skierowaniu na badania. Należy uznać, iż prawidłowa jest sytuacja, w której pracownik otrzyma 1 zaświadczenie lekarskie obejmujące swoją treścią 2 stanowiska pracy, jak i sytuacja w której zostaną wystawione 2 oddzielne zaświadczenia.

Badania profilaktyczne są przeprowadzane na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Treść skierowania powinna zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona,
 • w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonywanych na tych stanowiskach.

Badania profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim, które stwierdza:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
 • przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku.

Ponadto lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje w dokumentacji medycznej pracownika opisu badania oraz wpisu treści orzeczenia.

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczenia według wzoru wskazanego:

 • w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: kp) – jeśli orzeczenie stanowi o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy – art. 43 pkt 2 k., oraz o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku – art. 229 § 4 kp;
 • w załączniku nr 3 do powyższego rozporządzenia – jeśli orzeczenie stanowi o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy z uwagi na stwierdzenie:
  • szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika – art. 55 § 1 kp,
  • że z uwagi na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej – art. 179 § 1 pkt 2 kp,
  • że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego – art. 201 § 1 kp,
  • u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej – art. 230 § 1 kp,
  • niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów – art. 231 kp.

Powyżej wskazane zaświadczenia lekarz, który przeprowadza badanie, przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24254 )
Array ( [docId] => 24254 )

Array ( [docId] => 24254 )