Zmiany w chorobach zawodowych – część 1

Kategoria: Choroby zawodowe
Autor: Siemiątkowski Przemysław
Data: 24-07-2012 r.

Dnia 1 sierpnia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. W tej części przedstawimy Wam zmiany dotyczące zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, wszczęcia postępowania w sprawie choroby zawodowej oraz podmiotów orzekających w zakresie chorób zawodowych.

Poniżej prezentujemy Wam zmiany, jakie zostały wprowadzone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869 z późn. zm.).

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Określono, że podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się m.in.:

 • właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
 • właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu,
 • właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
 • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
 • właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub
 • właściwemu inspektorowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej,

zwanymi dalej w znowelizowanym rozporządzeniu właściwym państwowym inspektorem sanitarnym (zmieniony § 3 ust. 1 pkt 1 znowelizowanego rozporządzenia).

Ich właściwość ustala się według:

 • miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika,
 • krajowej siedziby pracodawcy, gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Wszczęcie postępowania w sprawie choroby zawodowej

Ustalono, że właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczynając postępowanie, przede wszystkim kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej bądź braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia (zmieniony § 4 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia).

Określono także, że lekarz, lekarz stomatolog lub właściwy państwowy inspektor sanitarny wydają skierowania do jednostek orzeczniczych na formularzach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób – Dz.U. nr 132, poz. 1121 z późn. zm. (zmieniony § 4 ust. 3 znowelizowanego rozporządzenia).

Podmioty orzekające w zakresie chorób zawodowych

Ustalono również, że jednostkami orzeczniczymi I stopnia są podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby (zmieniony § 5 ust. 2 pkt 4 znowelizowanego rozporządzenia).

Określono ponadto, że jednostkami orzeczniczymi II stopnia od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych I stopnia są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy (zmieniony § 5 ust. 3 znowelizowanego rozporządzenia).

Siemiątkowski Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24261 )
Array ( [docId] => 24261 )

Array ( [docId] => 24261 )