Zmiany w chorobach zawodowych – część 3

Kategoria: Choroby zawodowe
Autor: Siemiątkowski Przemysław
Data: 24-07-2012 r.

Od pierwszego dnia sierpnia 2012 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. W tej części przedstawimy Wam zmiany w zakresie wydawania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej oraz karty stwierdzenia choroby zawodowej.

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia

Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia jest wydawana na podstawie materiału dowodowego, a przede wszystkim danych zawartych w:

 • orzeczeniu lekarskim o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania,
 • ocenie narażenia zawodowego.

I tak, jeżeli właściwy państwowy inspektor sanitarny przed wydaniem decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia uzna, że wspomniany materiał dowodowy jest niewystarczający do jej wydania, może zażądać od lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej bądź braku podstaw do jej rozpoznania, dodatkowego uzasadnienia tego orzeczenia albo wystąpić do jednostki orzeczniczej II stopnia o dodatkową konsultację, a także podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia tego materiału (zmieniony § 8 ust. 2 znowelizowanego rozporządzenia).

Określono również, że decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia jest przesyłana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

 • zainteresowanemu pracownikowi lub byłemu pracownikowi,
 • pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika w warunkach, które mogły spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie w sprawie rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej,
 • jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania,
 • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (zmieniony § 8 ust. 3 pkt 1–4 znowelizowanego rozporządzenia).

Ustalono także, że decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia wydaną na skutek odwołania:

 • właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
 • Główny Inspektor Sanitarny,
 • Główny Inspektor Sanitarny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego

przesyła tym samym podmiotom, którym jest przesyłana pierwsza taka decyzja przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego (zmieniony § 8 ust. 4 znowelizowanego rozporządzenia).

Karta stwierdzenia choroby zawodowej

Określono ponadto, że w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się ostateczna:

 • właściwy państwowy inspektor sanitarny,
 • Główny Inspektor Sanitarny,
 • Główny Inspektor Sanitarny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego

sporządza kartę stwierdzenia choroby zawodowej, a następnie przesyła ją do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (zmieniony § 9 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia).

Ostatnią zmianą jest ustalenie, że organ wydający decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej w postępowaniu odwoławczym przesyła kartę stwierdzenia choroby zawodowej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się ostateczna, również organowi wydającemu tę decyzję w I instancji (zmieniony § 9 ust. 2 znowelizowanego rozporządzenia).

Siemiątkowski Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24259 )
Array ( [docId] => 24259 )

Array ( [docId] => 24259 )