Karta charakterystyki powinna być sporządzona w języku polskim

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 17-10-2013 r.

Dostawca, dostarczając do zakładu pracy substancje, zobowiązany jest do tego, aby wraz z nimi dostarczyć też karty charakterystyki substancji. Przepisy wskazują, kiedy dostarczenie karty charakterystyki jest obowiązkowe. Wymieniają również sytuacje, w których muszą być aktualizowane przez dostawcę substancji chemicznej.

Tematyka kart charakterystyki jest uregulowana ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, w której wiele artykułów przywołuje jedynie wymagania z rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). W rozporządzeniu unijnym kart charakterystyki dotyczą artykuły 31–34.

Karta charakterystyki powinna być sporządzana dla:

 • substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne,

 • mieszanin nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% ( 0.2 % dla gazów) substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska,

 • substancji dla której ustalono NDS (dotyczy to również składników mieszaniny).

Kartę charakterystyki należy dostarczyć nieodpłatnie do odbiorcy nie później niż w dniu wprowadzania do obrotu lub w dniu pierwszej dostawy (może być dostarczona na nośnikach elektronicznych jak również drogą elektroniczną).

Dostarczona przez dostawcę karta charakterystyki powinna być sporządzona w języku polskim.

Dostawca substancji chemicznej i jej mieszaniny aktualizuje kartę charakterystyki w sytuacji, gdy:
 • pojawią się nowe informacje mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach,
 • zostanie udzielone zezwolenie na określone kierunki zastosowania substancji, w przypadku zastosowania ograniczenia w obrocie lub stosowaniu.


Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24282 )
Array ( [docId] => 24282 )

Array ( [docId] => 24282 )