Ocena ryzyka jest podstawą doboru środków ochrony indywidualnej

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 21-02-2014 r.

Podstawą doboru środków ochrony indywidualnej dla osób narażonych na działanie substancji chemicznych, w tym bardzo toksycznych, jest ocena ryzyka związanego z występowaniem konkretnych sytuacji w środowisku pracy podczas normalnych warunków pracy i w sytuacjach awaryjnych.

Ocena ryzyka powinna obejmować w szczególności analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi metodami (np. zwiększoną wentylacją), uwzględniającymi:

 • rodzaj, ilość, stężenie substancji, która może uwolnić się do środowiska (przekroczone czy nieprzekroczone NDS),

 • postać, w jakiej substancja występuje lub w jakiej może występować po uwolnieniu (np. przez parowanie, sublimację),

 • sposób oddziaływania na człowieka (np. miejscowy czy układowy, przez skórę, drogi oddechowe, układ pokarmowy czy przez wszystkie jednocześnie),

 • czynności, jakie pracownik musi wykonać w sytuacji rozszczelnienia opakowania, w tym czas narażenia,

 • skuteczność środków ochrony zbiorowej.

Po dokonaniu analizy zagrożeń i ocenie ryzyka można przystąpić do doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Trzeba mieć też na uwadze, że:

 • materiałem niezbędnym do oceny ryzyka i doboru środków ochrony indywidualnej są informacje zawarte w kartach charakterystyki konkretnych substancji i preparatów chemicznych,

 • wszystkie stosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zakwalifikowane jako środki ochrony indywidualnej II i III kategorii.

Środki ochrony indywidualnej

W zestawie środków ochronnych znajdą się w szczególności:

 • odzież, rękawice, obuwie ochronne w wykonaniu chemoodpornym (odpowiednim do substancji, na działanie której pracownik może być narażony,

 • nakrycia głowy (np. kaptury w wykonaniu chemoodpornym),

 • ochrony twarzy i oczu (gogle, przyłbice w wykonaniu chemoodpornym),

 • środki ochrony układu oddechowego (w zależności od rodzaju substancji, stężenia w powietrzu i czasu narażenia), takie jak np. sprzęt filtrujący, pochłaniający i filtrująco-pochłaniający, izolujący lub ucieczkowy izolujący,

 • środki izolujące cały organizm (np. kombinezony z doprowadzeniem powietrza czy umożliwiające zastosowanie izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego).


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33916 )
Array ( [docId] => 33916 )

Array ( [docId] => 33916 )