Ocena ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 03-07-2013 r.

Od 27 czerwca 2013 r. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą dokonuje się także oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem i przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym stanowisku pracy.

Ostrymi narzędziami są wyroby medyczne, które służą do cięcia lub kłucia i mogą być przyczyną zranienia bądź przeniesienia zakażenia.

Pracownicy

Nowe przepisy odnoszą się do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przez których należy także rozumieć:

 • osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
 • doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami,
 • wolontariuszy,
 • osoby prowadzące pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu przez niego wyznaczonym działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aby chronić pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami, pracodawca musi stosować wszelkie dostępne środki eliminujące lub ograniczające stopień narażenia na takie zranienia.

Ocena ryzyka zawodowego

W pierwszej kolejności musi jednak dokonać oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem i przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym stanowisku pracy, uwzględniając przede wszystkim:

 • klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81, poz. 716 ze zm.), a także zagrożenia życia i zdrowia spowodowane chorobami, które mogą wystąpić w wyniku zakażenia oraz ewentualnego oddziaływania toksycznego lub alergizującego,
 • stan zdrowia pracownika, w szczególności jego choroby przewlekłe,
 • narażenie, w tym jego rodzaj, stopień i czas trwania,
 • czynności, podczas których może dojść do narażenia,
 • rodzaje wykorzystywanych do świadczeń zdrowotnych ostrych narzędzi, warunki i sposób organizacji pracy, kwalifikacje załogi oraz czynniki psychospołeczne i inne związane ze środowiskiem pracy,
 • decyzje, wystąpienia oraz zalecenia pokontrolne organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy).

Należy mieć na uwadze, że taką ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się:

 • okresowo – co najmniej raz na 2 lata,
 • w każdej sytuacji zmian na stanowisku pracy, które mają lub potencjalnie mogą mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika.
Uwzględnia się przy tym aktualną wiedzę:
 • medyczną,
 • techniczną,
 • dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy,

jak również wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24270 )
Array ( [docId] => 24270 )

Array ( [docId] => 24270 )