Postępowanie po sprowadzeniu z UE maszyn bez dokumentacji technicznej

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 17-10-2013 r.

Zdarzają się sytuacje, że firmy otrzymują, np. od firmy macierzystej, z kraju UE maszyny, a nie otrzymują równocześnie dokumentacji technicznej bowiem są to maszyny stare i nie mają tych dokumentów. Warto wiedzieć co zrobić, aby w przypadku kontroli PIP pracodawca był spokojny i postępował zgodne z prawem.

Nie znając rodzaju maszyn, kraju ich producenta (kraj członkowski UE czy spoza Unii), daty produkcji maszyn (albo daty przekazania ich do eksploatacji w kraju UE z którego pochodzą) ani informacji o oznakowaniu maszyn znakiem CE trudno wskazać jednoznaczny sposób postępowania.

W takiej sytuacji można rozpatrywać wiele różnych scenariuszy dotyczących problemu, np. takie dwa jak poniżej.

Przykład 1

Maszyna używana dostarczona z kraju Unii Europejskiej została wprowadzona po raz pierwszy na rynek UE wówczas, gdy nie obowiązywały jeszcze dyrektywy (przepisy) dotyczące spełnienia zasadniczych wymagań dla maszyn – wówczas taka maszyna powinna być dostosowana do wymagań minimalnych przez użytkownika w tym kraju UE.

W sytuacji, gdy nie wiadomo, czy poprzedni jej użytkownik maszynę dostosował do minimalnych wymagań, to obowiązek dostosowania spadnie na aktualnego użytkownika maszyny, który przed oddaniem jej do eksploatacji musi przeprowadzić proces sprawdzenia i dostosowania maszyn do minimalnych wymagań zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.),wdrażającego postanowienia Dyrektywy 2001/45/EWG zmieniającej Dyrektywę 89/655/EWG w sprawie minimalnych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w stosunku do sprzętu używanego przez pracowników w miejscu pracy (Dz.U. WE L 195 z 19.7.2001, str. 46).

Przykład 2

Maszyna eksploatowana w kraju UE podlegała już zasadniczym wymaganiom dla maszyn, więc powinna być oznaczona znakiem CE i posiadać deklarację zgodności oraz instrukcję maszyny (DTR). Jeżeli takowych dokumentów nie ma, to na nowym użytkowniku maszyny spoczywać będzie zlecenie firmie specjalistycznej (jednostce notyfikowanej) przeprowadzenie procesu oceny zgodności, oznakowanie maszyny i sporządzenie dokumentacji maszyny (instrukcji maszyny) – zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm.) i rozporządzeniem ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.) wdrażającym postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006.).


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24281 )
Array ( [docId] => 24281 )

Array ( [docId] => 24281 )