Pracownik nie musi podpisywać się na instrukcji bhp

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 29-08-2013 r.

Kodeks pracy w art. 2374 mówi, że pracodawca jest obowiązany wydać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy a pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Natomiast w § 41 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr169, poz. 1650 ze zm.) temat instrukcji został uściślony w sposób następujący:
Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
a)      stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
b)      obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
c)      postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
d)  udzielania pierwszej pomocy.

Z powyższych zapisów widać, że to nie nazwa stanowiska pracy, ale wykonywane czynności, obsługiwane maszyny, urządzenia i narzędzia oraz stosowane materiały decydują o tym jakie instrukcje bhp należy opracować dla poszczególnych grupy pracowników. Nie ma wymogu, aby pracownik podpisywał się na instrukcji bhp – jest wymóg, by z instrukcją bhp był zapoznany i potwierdził ww. fakt podpisem, np. na liście osób zapoznanych z konkretną instrukcją bhp (instrukcjami).
Na koniec uwaga – obowiązek opracowywania instrukcji bhp nie leży w gestii pracownika służby bhp, ale w gestii osób kierujących pracownikami lub innych osób wskazanych przez pracodawcę. Natomiast inspektor bhp instrukcje bhp opiniuje i ewentualnie doradza przy ich opracowywaniu, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.


Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24277 )
Array ( [docId] => 24277 )

Array ( [docId] => 24277 )