Protokół powypadkowy można przesłać pocztą elektroniczną

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 13-12-2013 r.

Jeśli poszkodowany w wypadku przy pracy na czas rekonwalescencji przebywa w miejscu bardzo odległym od miejsca pracy (pracując, korzysta z Internetu), można zapoznać go z protokołem powypadkowym za pomocą nowoczesnych środków komunikowania się (przykładowo poczty elektronicznej).

Do obowiązków zespołu powypadkowego należy między innymi zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany zaś ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, o czym zespół musi go pouczyć.

Protokół powypadkowy przesłany przez e-mail

Przepisy mają przede wszystkim na uwadze tradycyjny – bezpośredni sposób zapoznania z protokołem powypadkowym w trakcie spotkania członków zespołu z poszkodowanym. W czasie takiego spotkania zespół powypadkowy przedstawia poszkodowanemu treść protokołu, udziela mu wyjaśnień w związku z ewentualnymi wątpliwościami oraz poucza o prawie do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń.

Nie można jednak wykluczyć dopuszczalności zapoznania poszkodowanego z protokołem powypadkowym za pomocą nowoczesnych środków komunikowania się (przykładowo poczty elektronicznej).

Podpis protokołu podatkowego

W celu zabezpieczenia swoich prawnych interesów w razie ewentualnego sporu zespół powypadkowy powinien zadbać o to, aby poszkodowana potwierdziła własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z treścią protokołu. Może to nastąpić na przykład przez dokonanie przez poszkodowaną wydruku protokołu i odesłanie go do zakładu pracy tradycyjną pocztą w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, z adnotacją potwierdzającą odbiór dokumentu.

Termin przesłania protokołu powypadkowego

Korzystając z zaproponowanego sposobu postępowania, trzeba pamiętać o tym, że pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. Ponieważ poszkodowaną osobę należy zapoznać z dokumentem przed jego zatwierdzeniem, należy zwrócić uwagę na to, czy dokonanie przez nią wydruku protokołu oraz odesłane go tradycyjną pocztą nie spowoduje przekroczenia wspomnianego terminu.

Doręczenie protokołu powypadkowego

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie doręczyć poszkodowanemu pracownikowi zatwierdzony protokół powypadkowy. Bezwzględnie nie wymaga się przy tym złożenia przez pracownika podpisu na zatwierdzonym dokumencie. Jednak do celów dowodowych (np. w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy) należy posiadać dokument potwierdzający doręczenie protokołu poszkodowanemu pracownikowi. W tym celu wystarczy przesłać mu go listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33093 )
Array ( [docId] => 33093 )

Array ( [docId] => 33093 )