Samochód służbowy dla zleceniobiorcy – co powinna zawierać umowa

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Tomasz Zwolak
Data: 06-05-2015 r.

Wiele firm powierza się samochody służbowe osobom zatrudnionym na umowę zlecenie. W tym przypadku rodzi się jednak pytanie na jakich zasadach można powierzyć samochód służbowy nowemu pracownikowi na umowie zleceniu? Jakie zapisy zawrzeć w umowie zleceniu, aby zapewnić bezpieczeństwo Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy? Oto kilka wskazówek.

Zleceniodawca może udostępnić zleceniobiorcy samochód służbowy celem wykonywania zlecenia na zasadach zawartych w umowie cywilnoprawnej między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą.

Nie ma przeszkód, aby zleceniodawca udostępnił zleceniobiorcy samochód służbowy celem wykonywania przedmiotu umowy zlecenia, a więc dla wykonywania umówionej pracy/usług. Wynika to z ogólnej zasady swobody umów jaka istnieje w stosunkach cywilnoprawnych.

Treść umowy powierzenia samochodu służbowego

Podstawą takiego udostępnienia powinna być pisemna umowa pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Treść tej umowy powinna przede wszystkim precyzować:

  • datę oraz miejsce zawarcia umowy,

  • wskazanie stron umowy,

  • identyfikacje powierzanego samochodu w szczególności poprzez wskazanie nazwy, modelu, data produkcji, numer silnika, numer nadwozia,

  • ewentualne określenie rzeczy przynależnych do samochodu np. zestaw kluczy, nawigacja GPS,

  • potwierdzenie objęcia posiadania samochodu przez zleceniobiorcę,

  • zakres użytkowania samochodu w szczególności, czy może być wykorzystywany do celów prywatnych, liczba kilometrów możliwych do wykorzystania w jazdach,

  • ustalenie warunków zwrotu samochodu,

  • wskazanie zasad odpowiedzialności zleceniobiorcy za szkody związane z użytkowaniem samochodu,

  • reguły dotyczące rozwiązania umowy,

  • podpisy stron umowy.

Należy pamiętać, że użytkowanie przez zleceniodawcę samochodu służbowego do celów prywatnych będzie stanowiło jego przychód podlegający opodatkowaniu.

Kwestia badań lekarskich

W przypadku zleceniobiorcy, który nie jest pracownikiem, nie ma obowiązku kierowania takiego pracownika na badania lekarskie, które odnosiłyby się do pracowników kierowców, którym powierza się samochody służbowe.

Tomasz Zwolak, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37101 )
Array ( [docId] => 37101 )

Array ( [docId] => 37101 )