Treść raportu w zakresie zranień ostrymi narzędziami

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 03-02-2014 r.

Pracodawca będący podmiotem leczniczym, jest obowiązany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, sporządzić raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowa treść raportu została wskazana w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 696 ze zm.). Raport powinien obejmować:

 • tabelaryczne zestawienie liczby zranień ostrymi narzędziami, do których doszło w podmiocie leczniczym w okresie sprawozdawczym oraz w równym mu długością okresie poprzedzającym, w podziale na jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego,

 • tabelaryczne zestawienie stosowanych w podmiocie leczniczym rodzajów ostrych narzędzi, z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązanie chroniące przed zranieniem,

 • analizę okoliczności i przyczyn zranień, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn systemowych,

 • propozycję możliwych działań mających na celu ograniczenie liczby zranień, w tym możliwości wprowadzenia do użytku w przedmiocie leczniczym nowych rodzajów ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem, wraz z oszacowaniem kosztów takich działań,

 • informacje o działaniach, polegających na okresowej, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ocenie procedur i ewentualnie ich aktualizacji, o ile były realizowane w okresie sprawozdawczym,

 • informacje o wprowadzonych zmianach w zakresie szkoleń, mających na celu zapobieganie narażaniu i jego skutkom.

  Podstawa prawna: § 11 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 696 ze zm.).

  Tomasz Zwolak
  , specjalista ds. prawa pracy


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

  pobierz

  Zasady BHP elektryka

  pobierz

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33099 )
  Array ( [docId] => 33099 )

  Array ( [docId] => 33099 )