W razie powodzi odpowiedzialność za pracowników spada na pracodawcę

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 25-07-2013 r.

Powódź to przekroczenie stanu brzegowego wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych lub kanałach i zalanie doliny rzecznej bądź terenów depresyjnych, które powoduje zagrożenia ludzi albo mienia. Jest ona szczególnym rodzajem wezbrania wody – dotyczącym także morza.

Zakłady pracy zlokalizowane na terenach powodziowych zobligowane są do podejmowania działań, których celem jest ograniczanie ewentualnych skutków powodzi.

Do takich działań można zaliczyć:
 • niepowodowanie uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń hydrotechnicznych,
 • ograniczenie rozbudowywania firmy na terenach narażonych na powódź,
 • wykonanie ciężkiej ciągłej izolacji ścian fundamentowych oraz ścian i podłóg piwnic,
 • nielokalizowanie i nieprzechowywanie cennych, ważnych urządzeń czy innych przedmiotów w piwnicach oraz przyziemiach lub bycie przygotowanym na konieczność przeniesienia ich w bezpieczne miejsca,
 • ubezpieczenie mienia na wypadek powodzi,
 • przygotowanie procedury (planu działania lub instrukcji) na ewentualność powodzi.

Każda powódź dotykająca zakładu pracy może nieść zagrożenia życia i zdrowia pracowników.


Mając to na uwadze, pracodawca, który ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, jest zobowiązany:

 • chronić zdrowie oraz życie zatrudnionych przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przygotować zakład pracy na ewentualność powodzi, podobnie jak na pożar lub inną katastrofę.
W razie możliwości wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia podczas powodzi pracodawca musi niezwłocznie:
 • poinformować pracowników o tych zagrożeniach i podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,
 • dostarczyć zatrudnionym instrukcje umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia przerwanie pracy i oddalenie się w bezpieczne miejsce.
Już w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowników pracodawca ma obowiązek:
 • wstrzymać pracę i wydać polecenie oddalenia się w bezpieczne miejsce,
 • do czasu usunięcia zagrożenia nie nakazywać wznowienia pracy.
Bezwzględnie należy stosować się do poleceń służb ratowniczych i porządkowych, zachować spokój oraz rozsądek, a także nie utrudniać akcji ratowniczej.

W celu spełnienia wszystkich obowiązków niezbędne jest opracowanie i wdrożenie w zakładzie pracy procedury (planu działania lub instrukcji) na ewentualność powodzi. Może być ona przygotowana na wzór planu ewakuacji w zagrożeniu pożarowym lub instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowując procedurę należy uwzględnić:
 • fakty z przeszłości,
 • doświadczenia innych zakładów pracy,
 • zapisy planów działania centrów zarządzania kryzysowego (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego),
 • możliwość współpracy z sąsiednimi firmami.
Instrukcja przeciwpowodziowa przyda się również w tych firmach, które nie są zlokalizowane bezpośrednio na obszarach zalewowych, jednak ze względu na położenie lub specyfikę prowadzonej działalności (np. kopalnie surowców pospolitych) mogą być zagrożone zalaniem wodą.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24275 )
Array ( [docId] => 24275 )

Array ( [docId] => 24275 )