Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 22-12-2013 r.

Wiele firm ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, nazywany także systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy (SZBP). Istnieją jednak i takie firmy, których szefowie uważają, że system tylko dodatkowo obciąży kadrę kierowniczą i służbę bhp nowymi obowiązkami, a w rzeczywistości niewiele zmieni w przedsiębiorstwie. Jak oceniać to rozwiązanie?

Najlepszym argumentem – w rozumieniu wielu pracodawców – do podjęcia decyzji o wprowadzeniu SZBP jest argument ekonomiczny, to znaczy odpowiedź na pytanie, czy i jak poprawią się wskaźniki ekonomiczne firmy po wdrożeniu systemu. Wymaga ona jednak pewnej, elementarnej wiedzy.

 

I tak, skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem pracy nie jest zbiorem procedur, instrukcji i zadań, ale wzajemnie powiązanych, a także oddziałujących procesów, które ułatwiają przedsiębiorstwu osiąganie celów.

Ponadto w funkcjonowanie SZBP muszą być zaangażowani wszyscy pracownicy, a jego liderem powinien być szef firmy lub wyznaczona przez niego osoba z najwyższego kierownictwa, posiadająca odpowiednią wiedzę i ciesząca się wysokim autorytetem wśród załogi.

Koszty SZBP

Wprowadzenie SZBP może w pierwszym okresie spowodować zwiększenie kosztów stałych (przewidywalnych). Jest to zjawisko normalne, spowodowane w pierwszym rzędzie koniecznością doprowadzenia działań firmy w zakresie bhp do spełnienia minimalnych wymagań przepisów i standardów wymaganych przez system.

Stałe koszty mogą pojawić się w takich obszarach, jak:

 • profilaktyczne badania lekarskie,

 • szkolenia bhp i zawodowe,

 • środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 • odzież i obuwie robocze,

 • posiłki profi laktyczne i napoje,

 • środki higieny osobistej,

 • system pierwszej pomocy,

 • badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowiaw środowisku pracy,

 • oświetlenie,

 • wentylacja,

 • ogrzewanie,

 • promocja i informacja w zakresie bhp,

 • służba bhp,

 • audyty SZBP.

Korzyści z SZBP

Profity z wprowadzenia SZBP dzielą się na niematerialne, takie jak:

 • zmniejszenie wskaźników częstotliwości i ciężkości wypadków przy pracy,

 • zminimalizowanie stwierdzonych chorób zawodowych,

 • zmniejszenie uciążliwości pracy,

 • poprawa ergonomii na stanowiskach pracy,

 • zminimalizowanie liczby zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych lub uciążliwych,

 • podniesienie świadomości pracowników w zakresie bhp – poprawa kultury bezpieczeństwa pracy,

 • szerokie zaangażowanie kadry kierowniczej oraz pracowników w sprawy bhp,

 • skuteczniejsze szkolenie bhp,

 • mniejsze problemy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy itp. przez udowodnienie stosowania oraz spełnianie międzynarodowych standardów bhp.

Drugą kategorią są korzyści materialne, w których mieszczą się:

 • ograniczenie kosztów spowodowanych wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,

 • zmniejszenie nakładów finansowych związanych absencją chorobową pracowników,

 • optymalizacja kosztów dotyczących zapewnienia minimalnych, prawnych wymagań bhp, w tym też środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 • racjonalizacja nakładów na działania w celu poprawy warunków bhp,

 • stosowanie działań zapobiegawczych w miejsce usuwania skutków wypadków,

 • poprawa konkurencyjności firmy przez kreowanie wizerunku nowoczesnego i jednocześnie bezpiecznego przedsiębiorstwa.

Przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, trzeba jednak pamiętać, że jego wprowadzenie nie jest działaniem jednorazowym, ale początkiem konsekwentnej realizacji ściśle i jasno określonych celów.

Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33095 )
Array ( [docId] => 33095 )

Array ( [docId] => 33095 )