Za aktualizację karty charakterystyki substancji odpowiada dostawca

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 28-10-2013 r.

Dostawca, który dostarcza do zakładu pracy substancje chemiczne (np. detergenty), jest zobowiązany do tego, aby wraz z substancjami dostarczyć też karty charakterystyki wszystkich dostarczanych substancji.

Kwestię kart charakterystyki reguluje Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Jest ona oparta częściowo na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i wiele artykułów tej ustawy przywołuje wymagania ze wspomnianego dokumentu.

Karta charakterystyki substancji w świetle ustawy o substancjach chemicznych


Z zapisów ustawy wynika, że kartę charakterystyki należy sporządzić dla:
 • substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne;
 • mieszanin niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% (0.2 % dla gazów) substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska;
 • substancji, dla której ustalono najwyższe dopuszczalne stężenie (dotyczy to również składników mieszaniny).

Karta charakterystyki substancji na nośnikach elektronicznych

Taką kartę charakterystyki należy dostarczyć nieodpłatnie do odbiorcy nie później niż w dniu wprowadzania substancji do obrotu lub w dniu pierwszej dostawy. Karta może być dostarczona na nośnikach elektronicznych, jak również drogą elektroniczną. Należy sporządzić ją w języku polskim.

Aktualizacja karty charakterystyki substancji chemicznej

Dostawca substancji chemicznej jest zobowiązany do jej zaktualizowania, gdy pojawią się nowe informacje mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. Podobny obowiązek spoczywa na nim w sytuacji, gdy zostanie udzielone zezwolenie na określone kierunki zastosowania substancji w przypadku zastosowania ograniczenia w obrocie lub stosowaniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24286 )
Array ( [docId] => 24286 )

Array ( [docId] => 24286 )