Nowe oznaczania urządzeń przeciwwybuchowych

Data: 22-12-2014 r.

Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym oznaczane powinny być zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-0:2013-03 – Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania.

Oznaczenia urządzeń znajdujące się w eksploatacji, a wyprodukowanych przed wejściem w życie norm europejskich, różnią się od nowszych. Według obowiązującej normy oznaczenia zaczynają się od symbolu EEx poprzedzonego symbolami wynikającymi z postanowień dyrektywy ATEX100a, według normy poprzedniej zaś – od symbolu Ex. Pozostałe symbole: rodzaju wykonania (o, p, q, d, e, i, n, m), grupy lub podgrupy urządzenia elektrycznego (II, IIA, IIB, IIC) i klasy temperaturowe (T1–T6), są w obu oznaczeniach identyczne.

 

W oznaczeniu urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym powinny być uwzględnione zarówno wymagania normy, jak i rozporządzenia ministra gospodarki (dyrektywy ATEX 100a). Oznaczenie urządzenia elektrycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym powinno być umieszczone na jego głównej części w miejscu widocznym. Oznaczenie musi być czytelne, trwałe i zabezpieczone przed korozją.

W przypadku urządzeń zaliczanych do grupy II symbol EEx powinien być poprzedzony symbolem Ex wpisanym w sześciokąt (to znak wyróżniający wspólnoty), symbolem II, cyfrą 1, 2 lub 3 oraz literą G lub D. Cyfry oznaczają kategorie urządzenia (wg ATEX 100a), litera „G” zaś – przeznaczenie urządzenia do pracy w obecności mieszanin wybuchowych gazów lub par z powietrzem, a litera „D” – przeznaczenie urządzenia do pracy w obecności mieszanin pyłów lub włókien z powietrzem.

Rys. Tabliczka znamionowa urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Cecha zgodności urządzenia elektrycznego przeciwwybuchowego powinna wyglądać następująco: EEx de IIC T4.

mgr inż. Fryderyk Łasak, Zakład Badań Elektrycznych „El-Fred”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36282 )
Array ( [docId] => 36282 )