Zakres testów oświetlenia awaryjnego

Data: 18-12-2014 r.

Oświetlenie awaryjne jest jednym z elementów instalacji elektrycznej, który musi znajdować się w budynku użyteczności publicznej. Sprawność działania tego elementu jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa ludzi, dlatego musi być systematycznie sprawdzana.

Budynek musie mieć dokumentację powykonawczą systemu oświetlenia awaryjnego. Drugim niezbędnym dokumentem jest Dziennik oświetlenia awaryjnego służący do zapisywania wyników przeprowadzanych testów tego oświetlenia.

 

Zgodnie z normą PN-EN 50172:2005P (pkt 6.3) w Dzienniku oświetlenia awaryjnego umieszcza się informacje określające:

  1. datę zainstalowania systemu (w normie użyto określenia „zamówienia systemu”, to niezbyt logiczne ponieważ dla eksploatacji istotny jest termin wykonania prac, a nie data wydania zlecenia czy podpisania umowy na zainstalowanie systemu),
  2. kolejne daty okresowych sprawdzeń i przeprowadzonych testów z opisaniem ich przebiegu i wyników,
  3. daty powstania uszkodzeń ich opisy oraz zakresy przeprowadzonych napraw,
  4. daty i zakresy wprowadzonych zmian.

Jeżeli w systemie występują urządzenia przeznaczone do automatycznego testowania, ich dane techniczne muszą być również umieszczone w Dzienniku oświetlenia awaryjnego.

Zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 50172:2005P jeżeli stosowane jest testowanie automatyczne, jego wyniki powinny być zapisywane w Dzienniku oświetlenia awaryjnego raz na miesiąc. W przypadku pozostałych systemów testy należy przeprowadzać zgodnie z zapisami pkt 7.2.

Tabela: Zakres testów oświetlenia awaryjnego (wg PN-EN 50172:2005P)

Charakter testu

Przeprowadzane czynności

Codzienny test systemu z centralną baterią

Wzrokowe sprawdzenie wskaźników prawidłowego działania systemu

Comiesięczny test systemu z indywidualnymi akumulatorami

1. Symulacja uszkodzenia zasilania podstawowego i sprawdzenie działania wszystkich źródeł światła w oprawach oświetlenia awaryjnego oraz wewnętrznie podświetlanych znakach wskazujących kierunek ewakuacji (czas prowadzonego testu należy ograniczyć do niezbędnego minimum),

2. Kontrola czystości oraz ewentualne oczyszczenie opraw, znaków i źródeł światła,

3. Po przywróceniu zasilania podstawowego sprawdzenie prawidłowości wskazań lampek kontrolnych każdej oprawy i każdego podświetlanego wewnętrznie znaku

Comiesięczny test systemu z centralną baterią

1. Kontrola prawidłowości działania układów monitorujących,

2. Kontrola czystości oraz ewentualne oczyszczenie opraw, znaków i źródeł światła

Coroczny test systemu z indywidualnymi akumulatorami

1. Symulacja uszkodzenia zasilania podstawowego i sprawdzenie działania wszystkich źródeł światła w oprawach oświetlenia awaryjnego oraz wewnętrznie podświetlanych znakach wskazujących kierunek ewakuacji. Czas prowadzonego testu należy ograniczyć do niezbędnego minimum, ale musi on być zgodny z instrukcją producenta urządzeń,

2. Kontrola czystości oraz ewentualne oczyszczenie opraw, znaków i źródeł światła,

3. Po przywróceniu zasilania podstawowego sprawdzenie prawidłowości wskazań lampek kontrolnych każdej oprawy i każdego podświetlanego wewnętrznie znaku,

4. Zalecona jest także kontrola poprawności działania układów ładowania akumulatorów

Coroczny test systemu z centralną baterią

Jak comiesięczny oraz zgodnie instrukcją dostawcy systemu

mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36253 )
Array ( [docId] => 36253 )

Array ( [docId] => 36253 )