Jak się zabezpieczyć przed urazami i chorobami oczu

Data: 19-08-2013 r.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy realizować przez likwidację zagrożeń i uciążliwości a dopiero, wówczas, gdy nie ma możliwości ich uniknięcia przez stosowanie ochron zbiorowych lub  indywidualnych w postaci ochronników oczu.

Zabezpieczenie przed urazami i chorobami oczu powinno być skuteczne, stąd należy przestrzegać poniższych zasad:

 • miejsca, w których występuje zagrożenie oczu w środowisku pracy powinny być
 • oznakowane znakami bezpieczeństwa,
 • pracodawca musi zapewnić stały dostęp do ochronników oczu. Okresowe braki czy konieczność chodzenia kilka razy w ciągu zmiany roboczej do narzędziowni, czy mistrza po ochronnik, powodują u pracowników przekonanie, że ich stosowanie jest mało istotne.
 • zakupione i stosowane środki ochrony oczu muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i być oznakowane przez producenta,
 • okulary korekcyjne nie są środkiem ochrony oczu,
 • stosowanie środków ochron oczu przez pracowników powinno być okresowo kontrolowane przez służbę bhp i osoby nadzoru, pod względem:
  • powszechności stosowania przez narażonych pracowników (kontroli powinno towarzyszyć zbieranie informacji i wniosków o dostępności ochronników, niedogodnościach w stosowaniu itp.),
  • adekwatności stosowanych ochronników do warunków panujących w środowisku pracy, organizacji prac, a nawet dla konkretnego pracownika (zwłaszcza po dokonaniu jakichkolwiek zmian mających wpływ na warunki w miejscu pracy - dotyczy to w równym stopniu zwiększenia, jak i ograniczenia zagrożeń),
  • szczelności ochronników związanej z procesem starzenia się materiałów jak i z nieprawidłowym sposobem ich przechowywania czy konserwacji,
  • sposobu wykorzystywania: czy są używane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta,
  • sposobu przechowywania, czyszczenia i konserwacji.

 • pracownicy zatrudnieni w narażeniu na zagrożenia oczu powinni podlegać okresowym specjalistycznym badaniom lekarskim. W skierowaniu na badania należy wskazać, że praca odbywa się w narażeniu na zagrożenia oczu z podaniem rodzaju czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.
 • należy wpoić pracownikom, że z każdym urazem oka należy zgłosić się do okulisty. Samodzielne usuwanie wbitych w oko przedmiotów (nawet drobnych) może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem gałki ocznej, a praktyka pokazuje, że niestety tak się dzieje.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24291 )
Array ( [docId] => 24291 )

Array ( [docId] => 24291 )