Środki ochrony indywidualnej dobiera się mając listę zagrożeń

Data: 10-02-2014 r.

Wiedząc, jaki jest rodzaj rusztowania, czyli jakie są zastosowane środki ochrony zbiorowej (wynikające z jego budowy) chroniące przed upadkiem z wysokości oraz jakie prace z rusztowania są wykonywane, należy sporządzić listę zagrożeń. Mając listę zagrożeń należy skorzystać z tabel zamieszczonych we właściwych przepisach i dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Wymagania bezpieczeństwa pracy dla rusztowań przejezdnych są w zasadzie takie same jak dla rusztowań stacjonarnych. Podczas ich eksploatacji należy pamiętać, że:

 • droga przemieszczania rusztowania powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%,

 • zabronione jest przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie,

 • rusztowania powinny być zabezpieczone co najmniej w 2 miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem,

 • zakotwieniu rusztowań przejezdnych powinno być wykonane zgodne z instrukcją producenta lub projektem.

Dobierając środki ochrony indywidualnej do pracy na dowolnym rusztowaniu, czy do każdej innej pracy, należy kierować się zasadami zawartymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 ze zm.), a w szczególności zapisami Załącznika nr 2 - Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, gdzie w § 1 zapisano, że środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.

Środki ochrony indywidualnej do prac na rusztowaniach:

 • Środki chroniące przed upadkiem z wysokości:
  • nie ma obowiązku ich stosowania w sytuacji, gdy rusztowanie jest tak wykonane, że stanowiska pracy są zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustradami składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości0,15 mi poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości1,1 m, a wolna przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą jest wypełniona w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, np. w postaci siatki ochronnej, oraz stosowane są siatki bezpieczeństwa i jednocześnie praca nie wymaga wychylania się poza obrys rusztowania;
  • pracownicy muszą być wyposażeni w indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości taki, jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji w sytuacji, gdy rodzaj pracy wymaga od nich wychylenia się poza balustradę lub obrys rusztowania, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, a także w sytuacji, gdy rusztowanie (z jakiś względów) nie spełnia ww. wymagań oraz wymagań zawartych w § 8c i d. rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm).
 • Hełmy ochronne – wszyscy pracujący.
 • Obuwie chroniące przed poślizgnięciem się i przed skutkami spowodowanymi upadkiem przedmiotów – wszyscy pracujący.
 • Rękawice chroniące przed skaleczeniami, starciami naskórka i podrażnieniami skóry – wszyscy pracujący.
 • Odzież chroniąca przed zimnem, deszczem – pracujący na otwartej przestrzeni.
 • W zależności od stosowanych materiałów, wykonywanych czynności i stosowanych urządzeń czy narzędzi pracowników wyposaża się w: okulary ochronne, środki ochrony układu oddechowego, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne itp.

Podstawa prawna:
 • § 6 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
 • § 110 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 ze zm.).

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33799 )
Array ( [docId] => 33799 )

Array ( [docId] => 33799 )