Bezpieczeństwo pożarowe w sezonie zimowym

Data: 07-12-2012 r.

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w okresie zimowym wiąże się z kilkoma aspektami niewystępującymi lub występującymi w minimalnym stopniu w innych okresach roku. Sprawdź o co chodzi?

Bezpieczeństwo pożarowe w zimie związane jest z:

 • uruchomieniem urządzeń grzewczych - co może mieć wpływ na sposób składowania materiałów łatwopalnych, wybuchowych a także chemicznych środków niebezpiecznych – konieczność zachowania bezpiecznych odległości od źródeł ciepła,
 • używaniem przenośnych urządzeń grzewczych – zapewnienie bezpiecznych odległości od wyposażenia i materiałów łatwopalnych. Trzeba pamiętać o zakazie używania źródeł ciepła z otwartym ogniem (np. grzejniki na propan-butan) czy grzejników elektrycznych z otwartą spiralą grzejną w miejscach zagrożonych pożarem czy wybuchem,
 • używaniem urządzeń wytwarzających ciepło w procesie spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania takiego paliwa są obowią­zani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicz­nych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. W obiektach, o których mowa wyżej należy usuwać zanieczyszcze­nia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych;
 • sprawdzać, czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowa­dzania okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów, czo­puchów, rur i nasad kominowych;
 • czy nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
 • czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o. itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne, w tym wywiewne i nawiewne;
 • czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenia bez­pieczeństwa ludzi lub mienia.

Następna sprawa dotyczącą zabezpieczenia pożarowego jest związana z odśnieżaniem zakładu. Podczas odśnieżana należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • oczyszczenie dróg pożarowych,
 • oczyszczenie dojść do hydrantów naziemnych,
 • dokładne odśnieżenie i odlodzenie miejsc, w których znajdują się hydranty podziemne.

Odśnieżanie należy tak prowadzić, aby nie uszkodzić hydrantów i słupków, na których są ich oznaczenia.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24301 )
Array ( [docId] => 24301 )

Array ( [docId] => 24301 )