Ochrona przeciwpożarowa w ramach szkolenia bhp

Data: 29-11-2012 r.

Omawiając zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach szkolenia bhp, należy dokładnie omówić wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie. Wymogi te to warunki, jakie muszą być spełnione, aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć istniejące zagrożenia pożarowe.

Podstawowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego to najczęściej:

 • wydzielenie w firmie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • stosowanie instalacji alarmowych i gaśniczych oraz klap dymowych i ppoż. w systemach wentylacyjnych,
 • wentylowanie instalacji i pomieszczeń zagrożonych wybuchem dla utrzymania stężeń palnych par oraz gazów poniżej ich DGW,
 • stosowanie detektorów gazu, sygnalizujących stan alarmu lub zagrożenia, a także połączenie tego systemu ze sterowaniem wentylacją lub zaworami odcinającymi dopływ gazu,
 • odpylanie pomieszczeń lub urządzeń zagrożonych wybuchem pyłów,
 • czyszczenie z resztek substancji palnych oraz wentylowanie urządzeń i instalacji, przy których planowane jest prowadzenie prac spawalniczych,
 • właściwy dobór instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego, w tym oświetleniowego,
 • badanie stanu oporności izolacji instalacji elektrycznej,
 • kontrola drożności oraz ciągu przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych,
 • badanie szczelności instalacji gazowych,
 • przechowywanie materiałów pożarowo niebezpiecznych w odpowiednich warunkach (w szczelnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz odprowadzających ładunki elektryczności statycznej opakowaniach),
 • kontrolowanie parametrów procesów technologicznych (np. ich temperatury i ciśnienia),
 • zabezpieczenie odgromowe obiektów (przez zainstalowanie piorunochronów),
 • sukcesywne usuwanie odpadków mających zdolność do samozapalania się (np. częściowo zaoliwionych, zużytych szmat),
 • usuwanie suchej trawy, liści i śmieci z najbliższego otoczenia zbiorników z gazami oraz cieczami palnymi, a także składowisk materiałów palnych.

Uczestnikom szkolenia bhp należy uświadomić , że jak wynika z praktyki wielu zakładów pracy, eliminacją zagrożeń pożarowych jest przede wszystkim przestrzeganie określonych procedur, w szczególności polegających na zakazie:

 • używania otwartego ognia lub palenia tytoniu w strefach zagrożenia pożarem albo wybuchem,
 • garażowania pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu oraz nie odłączono go (pojazdu) na stałe od zasilania akumulatorowego,
 • rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów palnych w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi,
 • wysypywania gorącego popiołu i żużla lub spalania śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
 • przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C oraz linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, a także przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej,
 • użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym (wyjątkiem są tu urządzenia eksploatowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta),
 • stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych (wyjątkiem są tu materiały trudno zapalne, umieszczone w odległości niemniejszej niż 0,05 m od żarówki),
 • instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej (np. wyłączników, przełączników, gniazd wtyczkowych) bezpośrednio na podłożu palnym, jeśli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

Jerzy Żurek, starszy brygadier pożarnictwa w stanie spoczynku, wieloletni pracownik Warszawskiej Straży Pożarnej, były naczelnik Wydziału w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24299 )
Array ( [docId] => 24299 )

Array ( [docId] => 24299 )