Dodatkowe kwalifikacje przy obsłudze betoniarki

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Sylwia Oziębło
Data: 20-03-2014 r.

Do obsługi niektórych rodzajów betoniarek, jak też montażu i demontażu rusztowań konieczne jest posiadanie świadectwa potwierdzającego przeszkolenie w tym zakresie. Tylko osoby posiadające dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne mogą wykonywać takie prace.

Obowiązek odbycia przeszkoleń istnieje w odniesieniu do 4 grup maszyn i urządzeń, którymi są:

 1. maszyny do robót ziemnych,
 2. maszyny do robót drogowych,
 3. maszyny do transportu pionowego,
 4. maszyny różne i inne urządzenia techniczne.

Do obsługi betoniarki wymagane jest ukończenie odpowiedniego szkolenia i posiadanie świadectwa zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Maszyna ta wymieniana jest bowiem wśród tych, które należą do grupy 4. Nie ma obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień potwierdzonych świadectwem w przypadku obsługi betoniarek z napędem silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Osoby wykonujące prace polegające na montażu bądź demontażu rusztowań, bez względu na zdobyty tytuł zawodowy, muszą mieć do tego odrębne uprawnienia i ukończone szkolenia. W związku z tym murarz (nawet z wieloletnią praktyką), chcąc wykonywać wskazaną pracę, musi uzyskać odpowiednie uprawnienia podczas odrębnych szkoleń.

Do instalacji rusztowań budowlano-montażowych metalowych również wymagane jest ukończenie dodatkowego szkolenia. Rusztowania te zalicza się do urządzeń technicznych wskazanych w grupie 4.

Szkolenia, po ukończeniu których uzyskuje się dodatkowe kwalifikacje oraz świadectwo je potwierdzające, obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznawani są z:

 • dokumentacją techniczną maszyn roboczych,
 • zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,
 • technologią wykonywania robót ziemnych,
 • użytkowaniem i obsługą maszyn roboczych.

Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. Szkolenie może prowadzić podmiot, który ma:

 • warunki lokalowe do prowadzenia wykładów,
 • park maszynowy z placem manewrowym,
 • kadrę wykładowców,
 • warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.
Sylwia Oziembło-Brzykczy, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34447 )
Array ( [docId] => 34447 )