Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do odśnieżania

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 27-01-2014 r.

Pracownicy zajmujący się odśnieżaniem przed przystąpieniem do pracy powinni odbyć instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy właśnie przy odśnieżaniu. Podczas takiego szkolenia bhp powinni się dowiedzieć o występujących warunkach pracy, zagrożeniach i sposobach ochrony przed nimi.

W trakcie instruktażu stanowiskowego bhp osób odśnieżających należy omówić zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy przy odśnieżaniu. Oto one:

  • nie rozpoczynać pracy bez dokładnego planu jej wykonania, z uwzględnieniem sposobu uprzątania, gromadzenia i pozbywania się śniegu, lodu, błota pośniegowego,

  • upewnić się, czy wszystkie okoliczności, które mogą stanowić dodatkowe zagrożenie zostały wzięte pod uwagę, na przykład istnienie elementów niewidocznych pod śniegiem, stwarzających dodatkowe zagrożenia, takich jak płotki, ogrodzenia, słupki, bliskość jezdni, na których odbywa się ruch pojazdów itp.,

  • używać wyłącznie sprawnego oraz dostosowanego do specyfiki pracy sprzętu mechanicznego i narzędzi,

  • zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu mechanicznego i używać go zgodnie z przeznaczeniem,

  • upewnić się, że umiem posługiwać się przydzielonym sprzętem,
  • używać przydzielonej odzieży ocieplanej, butów, rękawic, okrycia głowy i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej (np. przy skuwaniu lodu – okularów ochronnych),
  • nie lekceważyć żadnego zagrożenia,
  • w razie wystąpienia zagrożenia – przerwać pracę, ostrzec osoby przebywające w pobliżu i zgłosić problem przełożonemu.
Zasady te powinny znaleźć się również w instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej odśnieżania.


Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33115 )
Array ( [docId] => 33115 )

Array ( [docId] => 33115 )