Kształtowanie postaw uczestników szkoleń bhp to sztuka

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 10-02-2014 r.

Aby określić cele szkolenia, kompetencje i postawy, które należy rozwinąć podczas szkolenia bhp, szkoleniowiec musi dokonać analizy potrzeb. Na jej podstawie określa się: aktualny stan wiedzy i kompetencji, poziom, który ma zostać osiągnięty na szkoleniu, kompetencje i zmiany w zachowaniu, które muszą zostać rozwinięte.

Uczestnicy ujawniają swoje postawy od początku trwania zajęć. Każdy z nich ma swoje doświadczenia z podobnymi szkoleniami i oczekiwania. W zależności, czy postawa jest pozytywna, czy negatywna, należy odpowiednio dobrać narzędzia wpływu. Dla szkoleniowca istotne bowiem powinno być wykształcenie pożądanych i stabilnych postaw, aby uczestnicy stosowali nową wiedzę nie tylko podczas szkolenia, ale również po nim. Dlaczego jest to tak ważne? Wymienić można następujące funkcje postaw:

Wpływają na procesy poznawcze i wiedzę uczestników

 • Kierują nasza uwagą - jeśli kierownicy przyjmą pozytywną postawę wobec działań na rzecz ich aktywnego włączenia w pracę nad bhp , łatwiej będą dostrzegali pozytywne strony tej pracy i jej efekty.

 • Wpływają na sposób odbioru informacji - np. pozytywna postawa wobec osoby prowadzącej szkolenie bhp wpłynie korzystnie na odbiór prowadzonego przez nią szkolenia.

 • Odgrywają ważną rolę w zapamiętywaniu - łatwiej uczymy się treści, do których mamy pozytywne nastawienie. To wpływa z kolei na łatwość przypominania sobie o ich treści oraz stosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce.

Ułatwiają zaspokajanie potrzeb uczestników

Pozytywna postawa wobec szkolenia bhp może spowodować, iż uczestnicy chętnie będą brali w nim udział i wygospodarują odpowiednią ilość czasu, aby się przygotować i w nim uczestniczyć. Szkolenie musi spełniać wymogi uczestników.

Służą podtrzymaniu pozytywnej samooceny uczestników

Szkoleni unikają aktywności, które mogą spowodować obniżenie ich samooceny. Jeśli np. źle wykonają ćwiczenie, może to negatywne wpłynąć na nastawienie do samego ćwiczenia, treści lub nawet całego szkolenia.

Ułatwiają ekspresję wartości

Dzięki postawom możemy wyrazić istotne dla nas wartości - kim jestem, w co wierzę. Jeżeli treści szkolenia są istotne dla uczestnika, bo np. pomagają mu zdobyć nowe umiejętności, co z kolei ustabilizuje jego pozycję w firmie, możemy oczekiwać, iż rozwinie to pozytywną postawę wobec przekazywanych informacji.

Pomagają pozyskać akceptację innych

Wyrażanie poglądów, które są akceptowane przez innych, może pozytywnie wpłynąć na relacje z innymi ludźmi. Jeśli zatem uczestnikowi zależy na pozyskaniu aprobaty grupy, będzie on starał się wyrażać poglądy, które są przez nią akceptowane.

Wpływają na zachowanie uczestników

Pozytywna postawa np. wobec przekazanych podczas szkolenia treści nie oznacza automatycznie, że będą one stosowane przez uczestników. Nie każda bowiem postawa wyraża się w zachowaniu.

Justyna Kostka, pedagog, inspektor ds. bhp


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33802 )
Array ( [docId] => 33802 )

Array ( [docId] => 33802 )