Odpowiedzialność specjalisty ds. bhp w zakresie szkoleń

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 10-08-2013 r.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi szkolenie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie. Pomimo że obowiązek organizacji i przeprowadzenia szkolenia należy do pracodawcy, w praktyce to specjalista w dziedzinie bhp faktycznie organizuje i przeprowadza szkolenia pracowników.

Od uzyskanej wiedzy zależy zarówno bezpieczeństwo samego szkolonego, jak i innych osób z nim współpracujących oraz obecnych na terenie zakładu pracy. Na szkolącym zatem spoczywa duża odpowiedzialność przekazania pracownikowi informacji w taki sposób, aby uzyskana przez szkolonego wiedza była możliwie najpełniejsza i jak najbardziej trwała.

Ogromną rolę dla skuteczności szkolenia bhp odgrywa sposób przekazania wiedzy pracownikowi, gdyż to właśnie na wiedzy zdobytej w czasie szkolenia będzie on bazował przez cały czas wykonywania swojej pracy w zakładzie.


Prowadząc działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, pracodawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom całe zaplecze metodyczne dające im możliwość m.in.:

 • zaznajomienia się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
 • zapoznania się z przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i z zakresem odpowiedzialności w dziedzinie bhp;
 • nabycia umiejętności postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.
Organizator szkolenia ma także obowiązek zapewnić:
 • programy poszczególnych rodzajów szkoleń opracowane dla określonych grup stanowisk,
 • programy szkoleń instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu,
 • wykładowców i instruktorów o wysokich kwalifikacjach, odpowiednich do realizowanych programów szkoleń,
 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
 • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkoleniowych,
 • właściwy przebieg szkolenia i doskonalenia w zakresie bhp,
 • prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.


Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24340 )
Array ( [docId] => 24340 )

Array ( [docId] => 24340 )