Pierwsza pomoc przedmedyczna – jak szkolić

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 24-02-2015 r.

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek zagwarantowania sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy. Dlatego muszą przede wszystkim wyznaczyć pracowników udzielających pierwszej pomocy oraz ich odpowiednio przeszkolić.

Poza szkoleniami specjalistycznymi przeznaczonymi dla wybranych pracowników, elementy pierwszej pomocy znajdują się w ramowych programach obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp, jakie musi odbyć każdy pracownik – szkolenie wstępne i okresowe.

 

Instruktaż ogólny jest prowadzony przez pracownika służby bhp, osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby lub pracodawcę, który sam wykonuje tego rodzaju zadania. Może go przeprowadzić również pracownik wyznaczony przez pracodawcę mający zasób wiedzy oraz umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

W przypadku szkoleń dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku żaden przepis nie określa kwalifikacji osoby, która powinna prowadzić stosowne szkolenie. W Polsce istnieje wiele organizacji, których celem jest szerzenie wiedzy w zakresie ratowania ludzkiego życia przez poprawę standardów resuscytacji w Polsce, które prowadzą szkolenia dotyczące pierwszej pomocy na właściwym poziomie. Warto skorzystać z ich pomocy, zwłaszcza, że szkolenia mogą objąć swoim zakresem nie tylko przeszkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, ale też wdrożenie procedur reagowania w sytuacjach zagrożenia, wprowadzenie instrukcji pierwszej pomocy w formie tablic czy wyposażenie w niezbędny sprzęt pierwszej pomocy.

Tomasz Zwolak, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

szkolenia pracownicze, pierwsza pomoc

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37019 )
Array ( [docId] => 37019 )

Array ( [docId] => 37019 )