Po przeszkoleniu BHP pracodawca nie przeprowadzi instruktażu

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 27-02-2014 r.

Samo ukończenie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracodawców nie uprawnia do samodzielnego przeprowadzania instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny

Krąg uprawnionych do przeprowadzania instruktażu ogólnego określony w § 10 ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje pracodawcę. Zgodnie jednak z wymienionym przepisem do przeprowadzania instruktażu ogólnego jest uprawniony tylko taki pracodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • samodzielnie wykonuje zadania służby bhp. Taka możliwość zachodzi wyłącznie wtedy, gdy pracodawca zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.) – art. 23711 § 1 Kodeksu pracy;

  • posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

Instruktaż stanowiskowy

Nieco łagodniejszemu ograniczeniu podlega możliwość samodzielnego przeprowadzania przez pracodawcę szkolenia stanowiskowego pracowników podlegających takiemu szkoleniu. Pracodawca, który zamierza samodzielnie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • posiadać odpowiednie (dla danego stanowiska pracy) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

  • legitymować się aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, w którego programie uwzględniono metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Konsekwencje

Jeżeli inspektor pracy stwierdzi, że szkolenie przeprowadził pracodawca niespełniający wymagań określonych wymienionymi przepisami, uzna to za niedopełnienie obowiązku przestrzegania przepisów i zasad bhp ze wszystkimi konsekwencjami dla pracodawcy. Chodzi tu o obowiązek polegający na dopuszczeniu pracownika do pracy po odbyciu wymaganych szkoleń w dziedzinie bhp.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33991 )
Array ( [docId] => 33991 )