Podczas szkolenia bhp ochroniarza trzeba omówić czynności zabronione

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 27-02-2014 r.

W instruktażu stanowiskowym bhp pracownika agen­cji ochrony, poza przedstawieniem zakresu obowiązków, trzeba też wskazać między innymi czynno­ści zabronione, jak również niedopuszczalne podczas wy­konywania pracy.

Zakres obowiązków ochroniarza

Instruktor musi wiedzieć, że wśród obowiązków ochro­niarza wyróżnia się między innymi:

 • legitymowanie i kontrolę osób wchodzących oraz wjeż­dżających i wyjeżdżających pojazdów,

 • wypisywanie przepustek i kierowanie petentów do właś­ciwych osób lub komórek organizacyjnych firmy,

 • kontrola trzeźwości pracowników zakładu pracy,

 • obchód terenu zakładu pracy kilka razy w ciągu jednej zmiany roboczej,

 • obsługa monitora systemu monitoringu,

 • czasem oczyszczanie wjazdu i przejść z błota, śmieci, śniegu czy lodu,

 • pełnienie funkcji porządkowego w sytuacji wypadku, pożaru, katastrofy lub awarii.

Omówienie obowiązujących zakazów jest istotnym ele­mentem szkolenia bhp. Przestrzeganie ich może mieć wpływ na bezpieczeństwo nie tylko szkolonego pracownika, ale także innych osób znajdujących się na terenie przez niego chronionym.

Czynności zabronione

Szczególnie należy uwzględnić zakazy:

 • wchodzenia na skrzynię załadowczą kontrolowanego pojazdu bez użycia podestu lub drabinki,
 • wyłączania systemu monitoringu oraz łączności bez uzasadnienia,
 • dopuszczenia do przebywania osób trzecich w rejonie bram wjazdowych,
 • samodzielnego wykonywania napraw urządzeń lub instalacji elektrycznych i urządzeń ogrzewania zasilanych z butli gazowej.
Szkolonego ochroniarza należy także pouczyć o czynnościach niedopuszczalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych. Będą nimi:
 • wdawanie się w bójkę z osobami usiłującymi wtargnąć na teren ochranianego obiektu,
 • bezpośrednia interwencja podczas napadu lub włamania,
 • wykonywanie czynności niewynikających z zakresu obowiązków (np. załadunku towarów, usuwania skutków awarii) – nie dotyczy to jednak sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego,
 • wchodzenie po zmroku do miejsc bez oświetlenia elektrycznego lub bez sprawnej latarki,
 • włączanie mechanizmu zamknięcia bramy (szlabanu), gdy pojazd nie przejechał przez bramę (szlaban).


Lesław Zieliński
, byty główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33993 )
Array ( [docId] => 33993 )