Pracownicy dopuszczani są do pracy bez właściwych szkoleń bhp

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 16-12-2013 r.

Wyniki kontroli PIP pokazują, że programy szkolenia bhp niejednokrotnie są niedostosowane do specyfiki zakładu pracy oraz istniejących zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawcy organizujący szkolenia bhp często nie prowadzą odpowiedniej dokumentacji bhp – dzienników zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów, rejestru wydanych zaświadczeń.

Jako główne przyczyny takich nieprawidłowości wskazywane są m.in.:

 • brak zainteresowania szkoleniami bhp ze strony wielu pracodawców,
 • traktowanie przeszkolenia pracownika jako uciążliwej konieczności,
 • brak należytej kontroli nad procesem szkolenia bhp przez osoby, którym zlecono wykonywanie zadań służby bhp w zakładzie pracy (głównie mali przedsiębiorcy),
 • cięcie kosztów przeznaczonych na szkolenia bhp (co skutkuje wyborem firm oferujących najtańsze usługi, ale nie zawsze o najwyższej jakości świadczonych usług).

Kontrole wykazały również, że jedną z częstych przyczyn wypadków przy pracy było dopuszczanie do pracy pracowników bez aktualnego przeszkolenia bhp. Analiza zaistniałych wypadków wskazywała, że połowa wypadków związana była z nieprawidłowym zachowaniem się pracownika w pracy – bez spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Umiejętności te pracownik powinien nabyć podczas właściwego szkolenia bhp, jednak znaczna część pracodawców nie poddawała pracowników tym szkoleniom – w szczególności przeszkoleniu wstępnemu.

Przykład: W zakładzie na stanowisku kierownika produkcji zatrudniono osobę, która nie była wcześniej pracownikiem zakładu. Pracownik nie został poddany szkoleniu wstępnemu ogólnemu przed dopuszczeniem do pracy. Ukończył on jedynie pierwsze szkolenie okresowe, któremu został poddany w 6. miesiącu zatrudnienia.

Częstą praktyką niezgodną z prawem jest również dopuszczanie do pracy nowych pracowników w celu sprawdzenia ich przydatności, bez uprzedniego przeszkolenia w zakresie bhp. Takie podejście jest niedopuszczalne!

Dokumentacja szkoleniowa

Inspektorzy pracy ujawnili także wystawianie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia okresowego pracownikom, którzy nie brali udziału w takim szkoleniu. W takim przypadku organ kontrolujący powiadamia właściwego prokuratora o popełnieniu przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za ten stan!

Popełnianym dość często błędem jest dokumentowanie szkolenia wstępnego na drukach niezgodnych ze wzorem ustalonym odpowiednimi przepisami.

Terminy szkoleń BHP

Bardzo częstym naruszeniem przepisów jest również nieprzestrzeganie terminów szkoleń okresowych. Nieprawidłowości w tym zakresie odnotowywane są zarówno w odniesieniu do pierwszych szkoleń, jak i kolejnych dokonywanych w dalszym okresie zatrudnienia pracownika. Ponadto, stwierdzane są przypadki błędnego ustalania w zakładzie częstotliwości szkoleń okresowych w zakresie bhp.

Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33112 )
Array ( [docId] => 33112 )

Array ( [docId] => 33112 )