Pracownik musi znać przepisy i zasady bhp

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 19-08-2013 r.

W związku z faktem, że unikanie zagrożeń zdrowia i życia w procesie wykonywania pracy uwarunkowane jest w znacznym stopniu wiedzą o istnieniu tych zagrożeń oraz znajomością sposobów ich unikania, pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bhp.

Zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bhp odbywa się w ramach szkolenia wstępnego bhp, w czasie którego należy przedstawić pracownikowi nie tylko ogólne przepisy i zasady bhp, ale także wskazać na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym będzie on wykonywał pracę.

Dokładne poinstruowanie pracownika o sposobach używania sprzętu ochronnego i przygotowanie go do obsługi maszyn oraz urządzeń technicznych jest zadaniem ważnym nie tylko ze względu na zabezpieczenie go przed zagrożeniem związanym z wykonywaną pracą, ale także z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa współpracownikom i harmonijnego przebiegu pracy.

Szkolenie bhp ma zmierzać do wyjaśnienia źródeł i charakteru zagrożeń zawodowych oraz nauczenia metod pracy gwarantujących bezpieczeństwo. Uczestnictwo pracownika w takim szkoleniu jest obowiązkowe, a on sam powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Znajomość przepisów i zasad bhp pracodawca powinien sprawdzić w sposób obiektywny, organizując po przeprowadzonym szkoleniu bhp egzamin sprawdzający. Obowiązek pracodawcy nie ogranicza się bowiem do zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bhp. Należy sprawdzić, czy szkolenie bhp dało oczekiwane rezultaty. Co więcej, jeżeli wynik szkolenia jest niezadowalający, pracodawca musi przeszkolić pracownika dodatkowo.

Gdyby mimo dalszego szkolenia bhp pracownik wykazywał nadal niedostateczną znajomość przepisów i zasad bhp, pracodawca powinien odsunąć pracownika od wykonywanej dotąd przez niego pracy (wyrok SN z 18 stycznia 1965 r., II PR 685/64, OSN 1965/7–8/136).

Pracownik nie może odmówić udziału w szkoleniu bhp, instruktażu bhp czy egzaminie sprawdzającym.

Ponadto dla osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, powinno zostać przeprowadzone szkolenie okresowe bhp.

Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24344 )
Array ( [docId] => 24344 )

Array ( [docId] => 24344 )