Samodzielne prowadzenie instruktażu stanowiskowego przez pracodawcę

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 13-07-2015 r.

Czy pracodawca posiadający ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących obowiązki służby bhp (kurs 32-godzinny) ma uprawnienia do prowadzenia szkoleń stanowiskowych, czy też musi odbyć dodatkowo szkolenie dla kierujących pracownikami?

Ukończenie 32-godzinnego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby nie uprawnia pracodawcy do samodzielnego przeprowadzania instruktażu stanowiskowego, nawet wtedy gdy posiada odpowiednie (dla danego stanowiska pracy) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Według ramowego programu szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalna liczba godzin szkolenia to 64, w tym min. 6 godzin ćwiczeń. Pracodawca, który zamierza samodzielnie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy – w myśl przepisów rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • posiadać odpowiednie (dla danego stanowiska pracy) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

  • legitymować się aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, w którego programie uwzględniono metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Spełnienie tych warunków następuje w ramach samooceny pracodawcy. W mojej ocenie legitymowanie się aktualnym odbyciem szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami nie jest konieczne dla pracodawcy legitymującego się ukończonym szkoleniem dla pracodawców wykonujących obowiązki służby bhp. Z porównania ramowego programu szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ramowego programu szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wynika, że programy te zawierają analogiczną problematykę, przy czym minimalna liczba godzin szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu organizacji i metod szkolenia w dziedzinie bhp jest znacznie większa.

Jan Pióro, specjalista w zakresie prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37552 )
Array ( [docId] => 37552 )