Szkolenia bhp pracowników po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 25-02-2016 r.

Czy jeśli przeniesienie pracownika od jednego pracodawcy do drugiego na to samo stanowisko, z tym samym zakresem obowiązków następuje na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, to należy wykonywać badania wstępne, przeprowadzać instruktaż stanowiskowy i szkolenie bhp, tak jak dla nowego pracownika?

Zmiana pracodawcy w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy – przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę – nie ma wpływu na indywidualne stosunki pracy, bowiem nowy pracodawca z mocy prawa staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę także wtedy, gdy będzie wymagało przeniesienia stanowisk pracy do innych pomieszczeń w zasadzie nie skutkuje obowiązkiem poddania pracowników instruktażowi stanowiskowemu, szkoleniom okresowym czy wstępnym badaniom lekarskim.

Konieczność poddania instruktażowi stanowiskowemu może zachodzić wtedy, gdy w nowych pomieszczeniach stanowisko pracy doposażono, w szczególności wprowadzono zmiany w technologii pracy lub wyposażeniu, które mogą generować zagrożenia w środowisku pracy. Ponadto dla przypomnienia w kwestii wstępnych badań lekarskich obowiązują wyjątki pozwalające na zwolnienie z obowiązku poddawania pracownika takim badaniom w przypadku przyjmowana do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Niemniej jednak w przypadku zmiany pracodawcy w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy dla pracowników etatowych (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) nie następuje przerwanie stosunku pracy, bowiem nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, czyli upraszczając, wchodzi na miejsce starego pracodawcy.

Nieco inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku pracowników świadczących dotychczasową pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. W takim przypadku nowy pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest zobowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W takiej sytuacji może też dojść do przekształcenia formy zatrudnienia – pracownicy mogą stać się pracownikami etatowymi zatrudnionymi na umowę o pracę i wtedy należy poddać ich badaniom wstępnym i szkoleniom wstępnym.

Jan M. Pióro, specjalista w zakresie prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38628 )
Array ( [docId] => 38628 )

Array ( [docId] => 38628 )