Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 13-07-2015 r.

Jeżeli z umowy wynika, że zleceniobiorca jest związany stałym miejscem wykonywania czynności faktycznej albo prawnej, obowiązek zapewniania przestrzegania w takim miejscu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ciąży na pracodawcy lub osobach organizujących pracę. Zleceniobiorca jest zobligowany legitymować się wymaganym szkoleniem w dziedzinie bhp, jeżeli pracodawca/podmiot organizujący pracę nałożą na zleceniobiorcę taki obowiązek.

Kwestią otwartą jest, kto ma być organizatorem szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i kto ponosi koszty takiego szkolenia. Przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają stronom umowy cywilnoprawnej dowolne kształtowanie jej warunków. Nie ma przeszkód, aby w ramach negocjacji zawrzeć w umowie klauzulę określającą, który z kontrahentów jest zobligowany odpowiednio do organizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pokrycia kosztów odbycia wymaganego szkolenia.

W umowie powinny znaleźć się postanowienia umożliwiające zleceniodawcy skuteczne wyegzekwowanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciążących na zleceniobiorcy. Stanowczość zleceniodawcy w egzekwowaniu przyjętych przez zleceniobiorcę obowiązków może uchronić go – w przypadku zaistnienia wypadku – przed zarzutem zawinionego przyczynienia się do wypadku, co może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 415 Kodeksu cywilnego.

Jan Pióro, specjalista w zakresie prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37551 )
Array ( [docId] => 37551 )