Szkolenia organizowane dla podmiotów zewnętrznych

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 13-07-2015 r.

Nie ma przeszkód, aby szkolenie organizowane dla firm zewnętrznych określić jako szkolenie wprowadzające zamiast wstępne ogólne. Przepisy nie określają, jaką nazwę mają nosić szkolenia organizowane dla podmiotów zewnętrznych.

W myśl przepisów Kodeksu pracy obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciąży również na:

 
  • osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę,

  • osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Pracownicy firm zewnętrznych muszą również:

  1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

  2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

  3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

  4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

  5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

  6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

  7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Trzeba zauważyć, że przepisy nie określają, jaką nazwę mają nosić szkolenia organizowane dla podmiotów zewnętrznych. W przypadku szkoleń organizowanych dla firm zewnętrznych (podmiotów zewnętrznych) nie jest istotna nazwa szkolenia, ale jego zakres i treść.

Tomasz Wolak, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37554 )
Array ( [docId] => 37554 )