Szkolenie bhp bezrobotnych nie będzie uznane przez przyszłego pracodawcę

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Łukasz Madej
Data: 29-04-2014 r.

Urząd pracy może zlecić firmie przeszkolenie osób bezrobotnych w zakresie bhp. Jednak szkolenie takie nie może być uznane za wypełnienie obowiązku przyszłego pracodawcy dotyczącego przeprowadzenia szkoleń wstępnych ogólnych nowo zatrudnianych pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie osoby przyjmowane do pracy z zastrzeżeniem osób podejmujących pracę na tym samym stanowisku, które zajmowały u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę powinny odbyć szkolenie wstępne bhp. Obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy leży po stronie pracodawcy. Instruktaż ogólny ma zapewniać pracownikom zapoznanie się z:

 • podstawowymi przepisami bhp wskazanymi w: Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie wstępne ogólne ma na celu zapoznanie pracowników nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, ale również z przepisami wewnątrzzakładowymi obowiązującymi u danego pracodawcy. Są one dostosowane do potrzeb i warunków, jakie panują u danego pracodawcy Niemożliwe jest prawidłowe przeszkolenie pracowników z zakresu bhp bez znajomości regulacji obowiązujących w konkretnym zakładzie pracy, w którym ma być wykonywana praca.

Natomiast instruktaż stanowiskowy ma zapewnić pracownikom zapoznanie się z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich konkretnych stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz
 • metodami wykonywania pracy, które zapewniają zachowanie bezpieczeństwa.

Zapewnienie pracownikom przeszkolenia w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy należy do obowiązków pracodawcy. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w przypadku podjęcia pracy na tym samym stanowisku pracy, które pracownik zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenia bhp mogą być organizowane nie tylko przez pracodawców, ale również przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunkiem jest tu jednak dokonanie odpowiedniego zlecenia przez pracodawcę.

Szkolenia z zakresu bhp powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Czas poświęcony na szkolenie jest więc czasem pracy zatrudnionego pracownika, za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Jeżeli zorganizowanie szkolenia w czasie pracy pracownika jest niemożliwe lub jego udział w szkoleniu w tym czasie nie jest możliwy, tylko wówczas pracownik może brać udział w szkoleniu poza czasem pracy.

W takim przypadku uznaje się, że czas szkolenia jest pracą w godzinach nadliczbowych, za które pracownik zachowuje prawo do czasu wolnego lub wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem. Kwestia prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych dotyczących bhp jest ściśle powiązana z pracodawcą, u którego pracownik jest zatrudniony. To on jest zobowiązany prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp.

Łukasz Madej, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34774 )
Array ( [docId] => 34774 )

Array ( [docId] => 34774 )