Szkolenie bhp bezrobotnych nie będzie uznane przez przyszłego pracodawcę

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 12-11-2013 r.

Urząd pracy może zlecić firmie szkolenie bhp dla bezrobotnych. Jednak szkolenie takie nie może być uznane za wypełnienie obowiązku przyszłego pracodawcy dotyczącego przeprowadzenia szkoleń wstępnych ogólnych nowo zatrudnianych pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie osoby przyjmowane do pracy z zastrzeżeniem osób podejmujących pracę na tym samym stanowisku, które zajmowały u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę powinny odbyć szkolenie wstępne.

Obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy leży po stronie pracodawcy. Szkolenie wstępne ogólne ma na celu zapoznanie pracowników nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, ale również z przepisami wewnątrzzakładowymi obowiązującymi u danego pracodawcy. Są one dostosowane do potrzeb i warunków, jakie panują u danego pracodawcy.

Niemożliwe jest prawidłowe przeszkolenie pracowników z zakresu bhp bez znajomości regulacji obowiązujących w konkretnym zakładzie pracy, w którym ma być wykonywana praca.

Zapewnienie pracownikom przeszkolenia w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy należy do obowiązków pracodawcy. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w przypadku podjęcia pracy na tym samym stanowisku pracy, które pracownik zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenia bhp mogą być organizowane nie tylko przez pracodawców, ale również przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunkiem jest tu jednak dokonanie odpowiedniego zlecenia przez pracodawcę.

Szkolenia z zakresu bhp powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Czas poświęcony na szkolenie jest więc czasem pracy zatrudnionego pracownika, za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Jeżeli zorganizowanie szkolenia w czasie pracy pracownika jest niemożliwe lub jego udział w szkoleniu w tym czasie nie jest możliwy, tylko wówczas pracownik może brać udział w szkoleniu poza czasem pracy.

W takim przypadku uznaje się, że czas szkolenia jest pracą w godzinach nadliczbowych, za które pracownik zachowuje prawo do czasu wolnego lub wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem. Kwestia prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych dotyczących bhp jest ściśle powiązana z pracodawcą, u którego pracownik jest zatrudniony. To on jest zobowiązany prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24376 )
Array ( [docId] => 24376 )

Array ( [docId] => 24376 )