Szkolenie bhp na odległość

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 19-12-2012 r.

Kształcenie na odległość to ustawiczne kształcenie w formach pozaszkolnych, w którym przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów tego kształcenia odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności: internetu, poczty elektronicznej, poczty głosowej, poczty, telewizji bez stałego oraz bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się.

Organizator kształcenia prowadzący szkolenie bhp na odległość określa:

 1. miejsca prowadzenia kształcenia na odległość,
 2. warunki rekrutacji i rejestracji uczestników,
 3. procedury sprawdzania przebiegu i efektów kształcenia uczestników,
 4. sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych,
 5. zasady ustalania opłat ponoszonych przez uczestników.

W zależności od liczby osób, które zgłoszą chęć podjęcia szkolenia bhp na odległość, organizator kształcenia może tworzyć terenowe punkty konsultacyjne.

Materiały dydaktyczne udostępniane uczestnikom szkolenia bhp powinny:

 • zawierać usystematyzowane treści kształcenia,
 • wyjaśniać kluczowe pojęcia dla danego zakresu kształcenia,
 • wskazywać materiały źródłowe,
 • zawierać instrukcje i komentarze wspomagające kształcenie na poszczególnych jego etapach,
 • zawierać pytania i ćwiczenia pozwalające uczącemu się ocenić postępy w opanowaniu wiedzy oraz umiejętności,
 • wskazywać odpowiednie techniki komunikacyjne i wspomagać posługiwanie się nimi.

Osoba, która podejmuje się szkolenia bhp na odległość, otrzymuje od organizatora kształcenia szczegółowe informacje dotyczące:

 • konieczności spełnienia przez uczestnika kształcenia dodatkowych warunków, jeżeli kształcenie wymagać będzie:
  • specjalistycznego przygotowania wynikającego z celu i zakresu danego kształcenia,
  • poziomu wykształcenia innego niż określony w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216) ze względu na podbudowę konieczną do zrealizowania danego programu nauczania;
 • programu nauczania, który będzie realizowany w ramach danej formy kształcenia;
 • warunków korzystania z technik komunikacyjnych;
 • terminów konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz sesji egzaminacyjnych;
 • terminów ćwiczeń praktycznych, w tym laboratoryjnych, jeżeli ich realizacja wynika z programu nauczania;
 • sposobu kontaktowania się z konsultantem,
 • terminów, warunków i form sprawdzania efektów kształcenia po zakończeniu określonego etapu lub całego okresu kształcenia;
 • warunków udostępniania do wglądu ocenionych prac sprawdzających postępy w nauce.

Kształceniem uczestników szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy na odległość kierują konsultanci. Organizator kształcenia prowadzi dla każdego uczestnika dokumentację przebiegu kształcenia na odległość.

Kształcenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym składającym się z 2 etapów – teoretycznego i praktycznego – przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną.

Podstawa prawna:

 • § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216).

Józef M. Boguszewski, specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych, ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24311 )
Array ( [docId] => 24311 )

Array ( [docId] => 24311 )