Szkolenie bhp w czasie zwolnienia lekarskiego

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Patryk Kuzior
Data: 16-01-2015 r.

W trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik może brać udział w szkoleniu bhp pod warunkiem, że uzyskał zgodę pracodawcy i jego obecność na szkoleniu nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarza. Szkolenia bhp są obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

Istotą zwolnienia lekarskiego jest stwierdzenie czasowej niezdolności pracownika do pracy. Potwierdzona choroba pracownika jest jedną z przyczyn usprawiedliwiających jego nieobecność w pracy.

Dokumentem potwierdzającym chorobę jest zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (§ 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

Uczestnictwo w szkoleniu, czy w zajęciach w ramach dokształcania się pracownika z zasady jest możliwe, o ile nie jest sprzeczne z zaleceniem lekarza stwierdzającego niezdolność do pracy i tym samym z celem zwolnienia. Tego rodzaju aktywność pracownika w czasie zwolnienia lekarskiego może być jednak uznana przez pracodawcę za naruszającą jego interes, za sprzeczną z celem zwolnienia lekarskiego. Jeśli jednak pracodawca wyrazi zgodę na udział pracownika w szkoleniu to nie będzie mógł formułować takich zarzutów.

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik powinien poddać się leczeniu zgodnie z zaleceniami lekarza, tak aby jak najszybciej odzyskać zdolność do pracy, co jest zgodne z interesem zatrudniającego go pracodawcy. Pracodawca nie może wymagać od pracownika niezdolnego do pracy uczestnictwa w szkoleniu.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36384 )
Array ( [docId] => 36384 )

Array ( [docId] => 36384 )