Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Tomasz Zwolak
Data: 12-03-2014 r.

Jednym z obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Przepisy nie nakładają obowiązku dodatkowego szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj oraz poziom występujących zagrożeń. Należy przy tym wskazać, że w przypadku, gdy w zakładzie pracy są zatrudnieni wyłącznie pracownicy młodociani lub niepełnosprawni działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być wykonywane przez pracodawcę. Postanowienia Kodeksu pracy nie wskazują w sposób jednoznaczny jakiego rodzaju ma być to szkolenie, natomiast wyraźnie wskazują, że o liczbie oraz rodzaju szkolenia powinna przesądzać sytuacja w firmie i rodzaj prowadzonej działalności.

Zakres wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy uzyskany w toku szkoleń w dziedzinie bhp nie stanowi zazwyczaj gwarancji rzetelnego przygotowania pracownika do jej udzielania.

Bez wątpienia pozostaje fakt, że osoba, której działania wpływają w sposób bezpośredni na życie lub zdrowie współpracowników i od której umiejętności być może zależeć będzie poziom strat materialnych samego pracodawcy (w przypadku pożaru) powinna posiadać dużą wiedzę w zakresie wykonywanych zadań i odbyć rzeczowe i fachowe przeszkolenie.

Z tego względu pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy na podstawie art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a Kodeksu pracy powinni odbyć dodatkowe przeszkolenie (teoretycznie oraz praktycznie) w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Tak więc w interesie samego pracodawcy jest, by poziom szkolenia takich pracowników był jak najwyższy.

Tomasz Zwolak, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34158 )
Array ( [docId] => 34158 )