Szkolenie okresowe bhp – cel i częstotliwość

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 28-12-2012 r.

Celem szkolenia okresowego bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkoleniu okresowemu bhp podlegają:

 1. osoby będące pracodawcami i inne kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści,
 2. pracownicy na stanowiskach robotniczych,
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy oraz organizatorzy produkcji,
 4. pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1–4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne bądź odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Szkolenie okresowe bhp przeprowadza się w oparciu o szczegółowe programy takiego szkolenia będące rozwinięciem ramowych programów takiego szkolenia. Szczegółowe programy opracowuje pracodawca, lub – w porozumieniu z nim i na jego zlecenie – organizator szkolenia.

Aktualne programy szkolenia bhp, na podstawie których przeprowadzono właściwe szkolenie, ma obowiązek przechowywać pracodawca.

Częstotliwość i czas trwania okresowego szkolenia bhp ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Biorąc pod uwagę rodzaj oraz warunki wykonywania prac na określonych stanowiskach pracy.

Szkolenie okresowe bhp zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz na rok.

Szkolenie pozostałych osób objętych szkoleniem okresowym bhp powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych – dla nich nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno zostać przeprowadzone w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach.

Dla pozostałych osób podlegających szkoleniu okresowemu należy je przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Z pierwszego szkolenia okresowego bhp u nowego pracodawcy może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Postanowienia co do częstotliwości szkolenia okresowego bhp powinny być zawarte w regulaminie pracy obowiązującym u danego pracodawcy lub układzie zbiorowym pracy, w szczególności układzie zakładowym.

Podstawa prawna

 • art. 23711a kp,
 • rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Józef M. Boguszewski, specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych, ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24312 )
Array ( [docId] => 24312 )

Array ( [docId] => 24312 )