Szkolenie wstępne BHP

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 29-11-2012 r.

Szkolenie wstępne bhp przeprowadzane jest w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk pracy – zawodów, o zbliżonych zagrożeniach wypadkowych i chorobowych.

Szkolenie wstępne bhp obejmuje:

 1. szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie bhp, czyli instruktaż ogólny bhp,
 2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy w dziedzinie bhp, czyli instruktaż stanowiskowy bhp.

Instruktaż ogólny bhp ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w:

 • kp (art. 207–23715),
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
 • układach zbiorowych pracy

oraz przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy (u danego pracodawcy), jak również zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Instruktaż ogólny bhp prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, bądź pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia bhp.

Instruktażowi ogólnemu bhp poddawani są przed dopuszczeniem do wykonywania pracy wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, a także bezrobotni odbywający w zakładzie staże oraz przygotowanie zawodowe.

Instruktaż stanowiskowy bhp ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie wywołują te czynniki,
 • umiejętnościami w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach pracy.

Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadzany jest przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku w odniesieniu do:

 1. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych bądź niebezpiecznych,
 2. pracowników przenoszonych na stanowiska określone w pkt 1,
 3. uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i studentów odbywających praktyki studenckie,
 4. bezrobotnych odbywających w zakładzie pracy staż lub przygotowanie zawodowe.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy musi przejść instruktaż stanowiskowy bhp obowiązujący na każdym z tych stanowisk.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24310 )
Array ( [docId] => 24310 )

Array ( [docId] => 24310 )